Automatic Activation Device (AAD)

 CYPRES
CYbernetic Parachute RElease System - Cybernetyczny System Otwierania Spadochronu
CYPRES 1 (zdj. 1)
CYPRES wyzwoli spadochron zapasowy na ok. 4,5 sekundy przed ewentualnym zderzeniem z ziemią
CYPRES 2 (zdj. 2)
Dostępny jest w wersji:
EXPERT STUDENT TANDEM SWOOP MILITARY - z jedną lub dwoma częściami tnącymi
Wersje urządzenia:
CYPRES EXPERT (zdj.3)
 posiada czerwony przycisk na panelu sterowania
 przeznaczony jest dla zaawansowanych skoczków
 ratuje skoczka, gdy wykryje prędkośd spadania wyższą niż 35 m/s na wysokości ok. 225 m nad poziomem gruntu
 w przypadku wyczepienia poniżej tej wysokości Cypres będzie działał do ok. 39 m. nad ziemią. Poniżej tej wysokości otwarcie jest już bezcelowe, dlatego automat przerywa działanie.
CYPRES STUDENT (zdj.4)
 Posiada żółtym przycisk oraz nadruk "Student" na panelu sterowania
 Przeznaczony jest dla uczniów skoczków i uruchamia on część tnącą, jeśli prędkość spadania przekroczy 13 m/s
 Wysokość otwarcia jest dwojaka. Jeśli prędkość skoczka jest równa prędkości wolnego spadania, wysokość otwarcia wynosi ok. 225 m, czyli tak samo jak Expert.
 Jeśli prędkość jest niższa niż wolnego spadania, ale ciągle powyżej 13 m/s np.z częściowo otwartą czaszą, Student Cypres uruchamia część tnącą, gdy wysokość zmniejszy się poniżej 300 m od ziemi.
CYPRES TANDEM (zdj.5)
 Niebieski przycisk oraz nadruk "Tandem" na panelu sterowania.
 Uruchamia on część tnącą po wykryciu prędkości spadania wyższej niż 35 m/s na wysokości ok. 580 m nad ziemią.
Okres eksploatacji Cypres’a 1 i 2 maksymalnie 12 lat
Cypres 1 i Cypres 2 muszą przejśd przeglądy techniczne co 4 lata. Automat zostaje odesłany do fabryki (poprzez upoważnioną osobę) na przegląd i regulacje.
Baterie w urządzeniu muszą byd zmieniane na nowe:
 Cypres 1 - co 2 lata (przez mechanika spadochronowego lub w ramach przeglądu fabrycznego),
 Cypres 2 - co 4 lata (w ramach przeglądu fabrycznego),
 ewentualnie co 500 skoków w przypadku obydwu wersji.
VIGIL 1 i VIGIL 2
Posiada trzy funkcje ustawiane w zależności od potrzeb skoczka:
Student – aktywacja przy prędkości 20 m/sek, na wysokości 317m.
Pro – aktywacja przy prędkości 35 m/sek. na wysokości 256 m
Tandem – aktywacja przy prędkości 35 m/sek. na wysokości 622 m
Vigil nie aktywuje części tnącej jeśli wysokość spadnie poniżej 46 metrów nad ziemią.
Okres eksploatacji - 20 lat
Wymiana baterii:
 zawsze gdy baterie sygnalizują wyładowanie – „Bat Low” lub „Bat Rpl” na wyświetlaczu,
 obligatoryjnie po 10 latach.
 zalecana przez producenta co 5 lat lub 2000 skoków