Zdarzenia - 2008

27.04.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - ŚK
  - pokrowiec: Atom 0
  -
  główny: Neos 114  
  -
  zapas: Techno 140
  -
  ilość skoków - ~1400
   
 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał skok na zad RW-7, po prawidłowym odejściu od formacji, na wys. ok. 850 m przystąpił do otwierania spadochronu głównego. Na skutek wystapienia zjawiska skręcenia linek tzw. "twista", skoczek wyczepił zamki barkowe i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.

 • w trakcie badania przez uzytkownika (wg oceny skoczka przyczyna bardzo prozaiczna, zbyt duza ilość kombinacji z wysokością hamowania sterówek)


 

01.05.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - uczeń AFF
  - pokrowiec: Vector Student
  -
  główny: Navigator 240 
  -
  zapas: PD-218R
  -
  ilość skoków - 44

 

 • opis sytuacji:
  Uczeń-skoczek wykonywał 44 skok, (4 skok w tym sezonie) na zadanie AFF-8 z wysokości 4000 m i opóźnieniem 60 sek. Po wykonaniu nakazanego opóźnienia uczeń-skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu. Na skutek wystąpienia sytuacji tzw."zgubionego uchwytu" (skoczek nie mógł odnaleźć tuleji spadochronu wyciągającego) skoczek wykonał procedurę awaryjną tzn. wypiął zamki barkowe i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, 200 m od startu spadochronowego.

 

 • Prawdopodobną przyczyną incydentu było podwinięcie tuleii (uchwytu) pilocika pod kieszonkę pilocika.
  Działania profilaktyczne: osobom układającym i użytkującym spadochrony zwrócono uwagę, aby podczas składania spadochronów uchwyty pilocików (tuleje, piłeczki,itp.) znajdowały się w pobliżu górnej krawędzi kieszonki. 


 

17.05.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - ŚK
  - pokrowiec: Javelin
  -
  główny: Sabre 150  
  -
  zapas: Tempo 150
  -
  ilość skoków - 292
   
 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał skok na zadanie free z wysokości 4000 m. Na wysokości ok. 1050 m skoczek otworzył spadochron główny. Na skutek zablokowania prawego uchwytu sterowniczego  po odhamowaniu spadochronu (prawdopodobnie na skutek przejścia nadmiaru linki sterowniczej ponad uchwytem sterowniczym) czasza utraciła sterowność, w związku z czym, po kilku probach uwolnienia zablokowanego uchwytu, skoczek podjal decyzję o procedurze ratowniczej, wypiął czasze główną i otworzył spadochron zapasowy.
   
 • Profilaktyka:
  przy stosowaniu metody hamowania uchwytów sterowniczych spadochronu z owijaniem nadmiaru linek dookola tasm nosnych (np. jak przy taśmach nośnych stosowanych w pokrowcach typu Javelin), nalezy ciasno owijac nadmiar linek dookola tasmy nosnej.


 

24.05.2008 - ratowanie tandem

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - instruktor
  - pokrowiec: Atom
  -
  główny: BT-80
  -
  zapas: Galaxy R
  -
  ilość skoków - 5000+ 
   
 • opis sytuacji:
  Instruktor spadochronowy – tandem pilot wykonywał skok na spadochronie BT-80 Tandem z pasażerem. Skok wykonywany był z wys. 4000 m i opóźnionym otwarciem spadochronu 45 sek. Na wys. ok. 1500 m nastąpiło otwarcie spadochronu głównego. Po kontroli czaszy tandem pilot stwierdził splątanie linek prawej przedniej taśmy nośnej przy czaszy, co powodowało niekompletne wypełnienie komór spadochronu i występował efekt tzw. „pompowania” czaszy – czyli skrajne komory się napełniały i wiotczały. Tandem pilot podjął decyzję o wyczepieniu czaszy głównej na wys. ok. 1200 m, o czym poinformował pasażera, a następnie wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Tandem pilot wraz z pasażerem wylądowali bez obrażeń w okolicach startu spadochronowego.
     
 • przyczyna:
  Prawdopodobnie przyczyną zaistniałego wydarzenia były wilgotne linki nośne


 

07.06.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - ŚK
  - pokrowiec: Javelin
  -
  główny: Katana 107 
  -
  zapas: PD-113R
  -
  ilość skoków - 1586

 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał skok na zad RW-5, po prawidłowym odejściu od formacji, na wys. ok. 850 m przystąpił do otwierania spadochronu głównego. Niesymetryczne otwarcie czaszy głównej z prawej strony spowodowało skręcenie linek nośnych i wystąpiło zjawisko tzw. "twista", Po dwóch próbach odkręcenia skoczek podjął decyzję o procedurze awaryjnej, wyczepił zamki barkowe i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.

 • w trakcie badania przez uzytkownika


 

08.06.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - ŚK
  - pokrowiec: Mars 034RW
  -
  główny: PD-176 
  -
  zapas: PD-160R
  -
  ilość skoków - 160
   
 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał skok na zad. "solo". Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 1000 m skoczek przystąpił do otwierania spadochronu. Na skutek przerzucenia lewej linki nośnej przez skrajną komorę czaszy, nastąpiło niesymetryczne wypełnienie czaszy - tzw. zjawisko  "kalafiora". Po nieudanej próbie zlikwidowania nieprawidłowości, poprzez ściąganie lewej linki sterowniczej, skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.
  Prawdopodobną przyczyną incydentu był błąd w ułożeniu czaszy.

   
 • Profilaktyka:
  więcej staranności w układaniu spadochronu


 

15.06.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - ŚK
  - pokrowiec: Atom 0
  -
  główny: Neos 114  
  -
  zapas: Techno 140
  -
  ilość skoków - 1485

 

 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał skok na zad RW-2, po prawidłowym odejściu od formacji, na wys. ok. 850 m przystąpił do otwierania spadochronu głównego. Na skutek wystapienia zjawiska skręcenia linek tzw. "twista", skoczek wyczepił zamki barkowe i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.

 • w trakcie badania przez uzytkownika (jakiś taki standard zaczyna się robić)


 

06.07.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - uczeń
  - pokrowiec: Vector SE
  -
  główny: Silhouette 260  
  -
  zapas: Smart 220
  -
  ilość skoków - 36

 

 • opis sytuacji:
  Uczeń - skoczek wykonywał skok na zad. II-5. Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 1100 m skoczek przystąpił do otwierania spadochronu. Na skutek przerzucenia lewej linki nośnej przez skrajną komorę czaszy wystąpiło niesymetryczne wypełnienie czaszy - tzw. zjawisko  "kalafiora". Po nieudanej próbie zlikwidowania nieprawidłowości, poprzez ściąganie lewej linki sterowniczej, uczeń-skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.
  Prawdopodobną przyczyną incydentu był błąd w ułożeniu czaszy.

 • w trakcie badania przez uzytkownika


 

06.07.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - uczeń
  - pokrowiec: Mars 034RW
  -
  główny: PD 235  
  -
  zapas: Smart 220
  -
  ilość skoków - 65
   

 • opis sytuacji:
  Uczeń - skoczek wykonywał skok na zad. II-1. Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 1000 m skoczek przystąpił do otwierania spadochronu. Na skutek zakleszczenia linek sterowniczych z prawej strony czaszy, wystąpiło zjawisko podobne do "kalafiora", z silnymi obrotami. Po nieudanej próbie zlikwidowania nieprawidłowości, poprzez ściąganie prawej linki sterowniczej, uczeń-skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.
  Prawdopodobną przyczyną incydentu był błąd w ułożeniu czaszy.

 • w trakcie badania przez uzytkownika


 

06.07.2008 - zlamanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - USPA B - uznanie ULC
  - pokrowiec: Quest
  -
  główny: Pilot 168  
  -
  zapas: Smart 190
  -
  ilość skoków - 168
   

 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał skok z wysokości 4000 m na zadanie RW-5. Wg oświadczenia skoczka, podczas lądowania podwinęla mu się noga lewa. Skoczek doznał złamania kostki bocznej nogi lewej w związku z czym został przewieziony do szpitala.

 • w trakcie badania przez PKBWL


 

26.07.2008 - ratowanie tandem

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - instruktor
  - pokrowiec: Omega
  -
  główny: Contrail 390
  -
  zapas: Quick 400
  -
  ilość skoków - 2980

 • opis sytuacji:
  Skok tandemowy w wykonaniu zespołu - Tandem pilot + pasażer. Po otwarciu czaszy głównej pilot stwierdził splatanie lewej linki sterowniczej ze skrajną linką nośną. Wystąpiły pogłębiające się obroty w lewą stronę. Pilot wyczepił czasze główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie zespołu w wyznaczonej strefie lądowania.
  Przyczyna: prawdopodobnie "samoistne odhamowanie" lewego uchwytu sterowniczego 

 • w trakcie badania przez uzytkownika


 

26.07.2008 - potluczenie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - instruktor
  - pokrowiec: Icon I5
  -
  główny: Triathlon 175
  -
  zapas: Smart 160
  -
  ilość skoków - 870

 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał skok z wysokości 4000 m na zadanie RW-4.  Wg zeznań naocznych świadków, skoczek wykonał ostatni zakręt o 120 stopni na zbyt małej wysokości, na skutek czego uderzył z dużą siłą w płytę lotniska, doznając ogólnych otarć i potłuczeń kończyny dolnej, prawej. Po przeprowadzeniu badań kontrolnych w szpitalu nie stwierdzono odchyleń od normy.

 • w trakcie badania przez PKBWL


 

09.08.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - ŚK
  - pokrowiec: Wings
  -
  główny: Fusion 175
  -
  zapas: Raven I
  -
  ilość skoków - 643
   

 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywała skok na zad RW-3, po prawidłowym odejściu od formacji, na wys. ok. 850 m przystąpiła do otwierania spadochronu głównego. Na skutek "odhamowaniaj" lewego uchwytu  sterowniczego, spadochron wszedł w pogłębiające się obroty w prawą stronę. Skoczek podjęła decyzję o procedurze awaryjnej, wyczepiła zamki barkowe i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.
  Przyczyna - niedokładne "zahamowanie" i zamocowanie lewego uchwytu sterowniczego

 • w trakcie badania przez uzytkownika


 

31.08.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - instruktor
  - pokrowiec: Javelin Odyssey
  -
  główny: Katana 107
  - zapas: PD 113R
  -
  ilość skoków - 1618

 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał skok na zad AFF-instruktor. Po prawidłowym otwarciu spadochronu głownego przez ucznia-skoczka (na wys. ok. 1700 m), wykonał jeszcze opóźnienie i na wys. ok. 850 m przystąpił do otwierania spadochronu głównego. Niesymetryczne otwarcie czaszy głównej z prawej strony spowodowało skręcenie linek nośnych i wystąpiło zjawisko tzw. "twista", Po odwóch próbach odkręcenia skoczek podjął decyzję o procedurze awaryjnej, wyczepił zamki barkowe i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.

 • w trakcie badania przez uzytkownika


 

31.08.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - uczeń-skoczek
  - pokrowiec: Mars PS-034RW
  -
  główny: Falcon 300
  -
  zapas: Smart 250
  -
  ilość skoków - 95
   

 • opis sytuacji:
  Uczeń - skoczek wykonywała skok na zad. AFF-8. Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 1100 m uczeń-skoczek przystąpiła do otwierania spadochronu głównego. Na skutek prawdopodobnego "wrzucenia" pilocika  na plecy wystąpiło zjawisko "przyssania" i brak otwarcia czaszy głownej. Po próbie zmiany sylwetki (wg opisu ucznia-skoczka), gdy w dalszym ciągu nie następował proces otwarcia spadochronu głownego, uczeń-skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej - wyczepiła zamki barkowe i otworzyła spadochron zapasowy. Uwolnione taśmy nośne wraz z napełniającą się czaszą oddzieliły się od ucznia-skoczka przed wejściem w pracę spadochronu wyciągającego spadochron zapasowego.
  Prawdopodobną przyczyną wystąpienia zjawiska "przyssania" była zbyt "płaska" pozycja podczas swobodnego spadania i wrzucenie pilocika w zawirowania występujące nad skoczkiem.

 • profilaktyka:
  wypuszczenie pilocika powinno nastąpić po pełnym wyprostowaniu ręki

 • w trakcie badania przez komisję uzytkownika


 

06.09.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - uczeń-skoczek
  - pokrowiec: Vector SE
  -
  główny: Navigator 240
  -
  zapas: PD-218R
  -
  ilość skoków - 1

 • opis sytuacji:
  Uczeń - skoczek wykonywała 1 skok na zad. AFF-1. Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 1800 m uczeń-skoczek przystąpiła do otwierania spadochronu głównego. Wg relacji ucznia przebieg skoku był następujący: po otwarciu czaszy uczeń-skoczek stwierdziła skręcenie linek nośnych, które poprzez odkręcenie ustąpiło. Slajder spadochronu obniżył się do wysokości 2/3 długości lnek nośnych od czaszy i na tej wysokości pozostał. Po odhamowaniu uchwytów sterowniczych uczeń-skoczek zobaczyła, że linki nośne i sterownicze są ze sobą splątane i nie ma możliwości sterowania spadochronem poprzez układ sterowniczy. Uczeń-skoczek podjęla decyzję o przystąpieniu do procedury ratowniczej, wyczepiła czasze głowną a system RSL otworzył pokrowiec spadochronu zapasowego. Lądowanie na użytkowej części lotniska. 
  Prawdopodobna przyczyna - błąd w układania czaszy głownej

 • profilaktyka:
  Osoby układające czasze główne dla uczniów-skoczków zostały pouczone, aby w procesie układania bezwzględnie zwracały uwagę na prawidłowość i kolejność rozłożenia linek w grupach A,B,C,D i sterowniczych

 • w trakcie badania przez komisję uzytkownika


 

09.09.2008 - ladowanie (kontuzja reki)

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - uczeń-skoczek
  - pokrowiec: Marst Student PS-038
  -
  główny: Navigator 260
  -
  zapas: Smart 250
  -
  ilość skoków - 4

 • opis sytuacji:
  W dniu 09.09.2008r. skoczek wykonywał skok AFF wg zad. AFF-1 z 4000m. Skok od momentu wyskoku do fazy lądowania przebiegał prawidłowo. W czasie lądowania skoczek podparł się prawą ręką i odczuwał ból w stawie łokciowym. Poszkodowany udał się do szpitala w Warszawiej. Po konsultacji lekarskiej stwierdzono nieznaczne skręcenie stawu łokciowego, zalecono 1 dzień rezygnacji z czynności lotniczych i stosowanie ogólnodostępnych środków używanych po tego typu kontuzjach (maść lub żel przeciwzapalny). Po wykonaniu zaleceń i ustaniu dolegliwości, skoczek podjął decyzję o kontynuacji szkolenia. O wizycie u lekarza poszkodowany nie poinformował kierownika skoków i w dniu 12.09.2008r. skoczek wykonał następne 3 (trzy) skoki. Po zakończeniu skoków spadochronowych skoczek zgłosił powrót bólu stawu łokciowego ręki prawej oraz poinformował o wyniku konsultacji lekarskiej z dnia 09.09.2008r. Na polecenie kierownika skoków udał się do lekarza, który w badaniu fizykalnym nie stwierdził cech uszkodzenia kończyny górnej prawej.
   
 • profilaktyka:
  nie ukrywac kontuzji i porządnie ją zaleczyć, zgłosić wszelkie dolegliwości po skoku, a nie parę dni po,

 • w trakcie badania przez PKBWL


 

13.09.2009 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - ŚK
  - pokrowiec: Quest
  -
  główny: Velocity 103
  -
  zapas: PD-126R
  -
  ilość skoków - 4033

 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał skok w zespole z tandemem jako kamerman. Po sfilmowaniu przebiegu skoku, na wys. ok. 850 m przystąpił do otwierania spadochronu głównego. W trakcie otwierania czaszy głownej, na skutek odhamowania jednego uchwytu sterowniczego, wystąpiło zjawisko tzw. "twista" z bardzo silnymi obrotami. Skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył spad. zapasowy. Skoczek bez obrażeń wylądował poza użytkową częścią lotniska
  Prawdopodobna przyczyna - odblokowanie układu sterowniczego z jednej strony

 • profilaktyka:
  Więcej uwagi i dokładności przy składaniu spadochronu a przede wszystkim, dokładne blokowanie uchwytów sterowniczych

 • w trakcie badania przez uzytkownika


 

04.10.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - uczeń
  - pokrowiec: Mars PS-034 S
  -
  główny: Navigator 240
  -
  zapas: Smart 250
  -
  ilość skoków - 108

 • opis sytuacji:
  Uczeń - skoczek wykonywał skok na zad. II-5. Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 1100 m uczeń-skoczek przystąpił do otwierania spadochronu głównego. Po wyrzuceniu spadochronu wyciągającego skoczek opadał przez ok 3-4 sek. i nie odczuł rozpoczęcia procesu otwarcia spadochronu głównego. Po próbie zmiany sylwetki (wg opisu ucznia-skoczka) i zaobserwowaniu, że wystąpiło zjawisko "holowania pilocika" - uczeń-skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił zamki barkowe i w tym momencie nastąpiło też uwolnienie komory spadochronu głownego. Odzielająca się czasza (poprzez system RSL) otworzyła otworzyła spadochron zapasowy.
 • przyczyną wystąpienia zjawiska "holowanie pilocika" było zawiązanie węzła samozaciskowego przy podstawie spadochronu wyciągającego, co w znacznym stopniu zmniejszyło wlot powietrza przez siatkę i spowodowało opóźnione otwacie pokrowca, a tym samym otwarcie spadochronu głównego.

 • profilaktyka:
  zwrócić uwagę na system składania spadochronu wyciągającego i sposób jego włożenia do kieszonki pod dolnym wyłogiem pokrowca.

 • w trakcie badania przez uzytkownika


 

04.10.2008 - ladowanie (kontuzja nogi)

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - uczeń
  - pokrowiec: Omega Student
  -
  główny: Navigator 220
  -
  zapas: Rush 230
  -
  ilość skoków - 5

 • opis sytuacji:
  Uczeń-skoczek wykonywała swój 5 skok z wysokości 4000 m z opóźnionym otwarciem 60 sek. na zadanie AFF-5. Podczas podchodzenia do lądowania, uczeń-skoczek za późno zahamowała spadochronu, po czym lądowała na rozstawione nogi. Skoczek zgłosiła uraz w okolicach stawu skokowego nogi lewej, po opatrzeniu na starcie pojechała do szpitala, gdzie stwierdzono mocne skręcenie.

 • profilaktyka:
  pomimo wykorzystania do szkolenia bardzo dobrych spadochronów szybujących, do lądowania nalezy sie jednak przyłozyć i trzymac nogi razem, a spadochron hamować zgodnie z zasadami  

 • w trakcie badania przez uzytkownika


 

09.11.2008 - ratowanie

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - USPA B - uznanie ULC
  - pokrowiec: Icon Student
  -
  główny: Navigator 260
  -
  zapas: Smart 250
  -
  ilość skoków - 78

 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał  78 skok na zad. "solo". Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 1100 m skoczek przystąpił do otwierania spadochronu głównego. Po napełnieniu się czaszy głównej,  skoczek stwierdził zakleszczenie prawej linki sterowniczej, co spowodowało dosyć silne obroty. Próba odblokowania linki sterowniczej nie powiodła się,  skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy  Lądowanie na użytkowej części lotniska. 
 • przyczyna
  Błąd w układania czaszy głownej polegający na owinięciu linki sterowniczej wokól taśmy nośnej i w takiej konfiguracji zahamowanie spadochronu.
   
 • profilaktyka:
  Osoby układające czasze główne, powinny w  procesie układania bezwzględnie zwracać uwagę na prawidłowość i kolejnośc rozłożenia linek w grupach A,B,C,D i sterowniczych
 • w trakcie badania przez uzytkownika


 

11.11.2008 - ladowanie (mocne potluczenie)

 • doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
  - skoczek - uczeń
  - pokrowiec: Mars PS-034S
  -
  główny: Navigator 240
  -
  zapas: Smart 250
  -
  ilość skoków - 23

 • opis sytuacji:
  Uczeń-skoczek wykonywała swój 23 skok z wysokości 4000 m z opóźnionym otwarciem 60 sek. na zadanie AFF-8. Uczeń-skoczek wylądowała w pobliżu parkingu samochodowego i na skutek dekoncentracji oraz prawdopodobnie wystraszenia się lądowania w poblizu przeszkód (samochody, Toy-Toy'e) przyziemiła z wachnięciem w bok, na rozstawione, luźne nogi. Skoczek zgłosiła uraz nogi lewej. Ratownik stwierdził mocne zbicie oraz prawdopodobne naderwanie mięśni uda, co potwierdził wezwany lekarz pogotowia ratunkowego.
  
 • przyczyna
  Błąd w technice skoku, polegający na złym rozplanowaniu podejścia do lądowania oraz brak koncentracji podczas przyziemienia.

 

 • profilaktyka:
  z uczniem-skoczkiem zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia z budowania rundy, zaplanowania miejsca do lądowania oraz postępowania w przypadku lądowania w poblizu przeszkód terenowych 

 • w trakcie badania przez PKBWL