10.04.2010 - ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - ŚK
- pokrowiec: Omega
-
główny: Icarus Safire 189
-
zapas: Rush 170
-
ilość skoków - 131

 

 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał 131 skok na zad. "free" z wysokości 4000 m. Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 1200 m skoczek otworzył spadochron główny, który otworzył się bardzo dynamicznie. Skoczek stwierdził rozdarcie czaszy na skrajnej, górnej powłoce komory, po prawej stronie. Po sprawdzeniu sterowności spadochronu skoczek stwierdził niestabilność lotu na czaszy, po czym przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił spadochron główny i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.
   
 • przyczyna
  Prawdopodobną przyczyną incydentu było zbyt dynamiczne otwarcie czaszy głównej, mogące wystąpić z niestaranego sposobu ułożenia spadochronu.
   
 • profilaktyka:
  Spadochrony wykorzystywane do skoków na zadanie "free" powinny być składane ze zwróceniem szczególnej uwagi na staranne zawinięcie krawędzi spływu, podciągniecie "slajdera" i dokładne rozdzielenie linek na poszczególne grupy.
24.04.2010 - zlamanie nogi

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - USPA B
- pokrowiec: Wings
-
główny: Icarus Safire2 189
-
zapas: Raven II
-
ilość skoków - 100
 

opis sytuacji:
Skoczek wykonywał 100 skok na zad. "free". Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 900m skoczek prawidłowo otworzył spadochron główny. Manewrowanie do wysokości ok. 100 m prawidłowe. W ostatniej fazie lądowania skoczek zbudował długą "prostą" na wysokości układalni i ogrodzonego miejsca barowego. Tuż przed przyziemieniem, skoczek zahamował spadochron, który wypłaszczył swój lot na wysokości ok. 2 m. Skoczek stwierdził, ze jest za wysoko, odpuścił lekko kołki sterownicze, ale lądowanie nastąpiło z tenedencją do skrętu w lewo. Skoczek wykonał 3 kroki po czym przewrócił się na lewy bok i tak pozostał, sygnalizując odniesienie jakiegoś obrażenia. Ratownik medyczny po podbiegnięciu do skoczka stwierdził kontuzję nogi prawej, prawdopodobnie złamanie kości śródstopia. Opatrzony na starcie, odesłany do szpitala wezwaną karetką pogotowia.
 

 • przyczyna
  Prawdopodobną przyczyną wypadku było lądowanie za obiektami budowlanymi, na luźne, rozstawione nogi z tendencją do obrotu podczas lądowania.
   
 • profilaktyka:
  lądować z dala od obiektów budowlanych, w sytuacji lądowania w zawirowaniach, należy być przygotowanym na niekomfortowe lądowanie.
08.05.2010 - ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - ŚK
- pokrowiec: MarS II
-
główny: Triathlon 175
-
zapas: PD-176R
-
ilość skoków - 533

 

 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał 533 skok na zad. "CRW-7" z wysokości 4000 m. Po  odzieleniu się od samolotu i wykonaniu opóźnienia ok. 1 sek. skoczek wyrzucił spadochron wyciągający celem otwarcia pokrowca spadochronu głównego. Na skutek wystąpienia zjawiska tzw. "holowania pilocika" skoczek wyczepił zamki barkowe, odrzucił taśmy nośne i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.
   
 • przyczyna
  Prawdopodobną przyczyną incydentu było niechlujne zapięcie wyłogów pokrowca spadochronu głównego, polegające na pozostawieniu zbyt dużego luzu pomiędzy zawleczką a pierścieniem blokującym, co spowodwało zawinięcie nadmiaru linki wokół zawleczki i zablokowanie procesu otwarcia.
   
 • profilaktyka:
  Spadochrony wykorzystywane do skoków na zadanie "CRW" powinny być składane ze zwróceniem szczególnej uwagi na staranne zamknięcie wyłogów spadochronu głównego i nie pozostawianie absolutnie żadnego luzu pomiędzy zawleczką a pierścieniem blokującym.
29.05.2010 - ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - ŚK
- pokrowiec: Vector III
-
główny: Sabre2 190
-
zapas: PD-176R
-
ilość skoków - 183

 

 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał 183 skok na zad. "RW-5" z wysokości 4000 m. Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 1000 m skoczek otworzył spadochron główny, który otworzył się bardzo dynamicznie, po czym przeszedł w pogłębiające sie obroty w lewą stronę. Skoczek stwierdził zakleszczenie linek na wysokosci slajdera, co uniemożliwiło poprawne napełnienia się czaszy i opanowanie obrotów, po czym przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił spadochron główny i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.
   
 • przyczyna
  Prawdopodobną przyczyną incydentu było zakleszczenie linek z lewej strony czaszy (na wysokosci 2 komory), wynikłe na skutek dynamicznego otwarcia lewej strony czaszy spadochronu głównego, mogące wystąpić poprzez nierównomierne rozłożenie się stabilizatorów w procesie otwarcia oraz nierównomierne wplecenie linek nośnych.

   

 • profilaktyka:
  Zwracać uwagę na starane rozdzielanie poszczególnych grup linek, równomierne ich naciągniecie i symetryczne rozłożenie stabilizatorów.
18.06.2010 - ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - USPA B
- pokrowiec: Mirage
-
główny: Spectre 190
-
zapas: PD-176R
-
ilość skoków - 147

 

 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał 147 skok na zad. "LKE-PJ" z wysokości 4000 m. Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 1300 m skoczek dał sygnał do rozejścia i przystapił do otwierania spadochronu głównego, jednak na skutek wystąpienia zjawiska tzw."zgubionego uchwytu" pokrowiec czaszy głównej nie został otwarty, a skoczek przystapił do procedury awaryjnej, wyczepił zamki barkowe i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.
   
 • przyczyna
  Prawdopodobną przyczyną incydentu było zbyt słabe wyciągnięcie systemu otwarcia "pull out" czyli tzw. "myszki" i jej puszczenie, a tym samym nie wyciągnięcie spadochronu wyciągającego z zawleczką zamykającą komorę spadochronu głównego.
   
 • profilaktyka:
  Uruchomienie systemu otwarcia kontenera spadochronu głównego poprzez system "pull out" powinno by zdecydowane i zakończone pełnym wyprostem ręki, a następnie wypuszczeniem spadochronu wyciągającego.
18.06.2010 - ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - uczeń
- pokrowiec: Vector Student
-
główny: Navigator 280
-
zapas: Smart 250
-
ilość skoków - 25

 

 • opis sytuacji:
  W wylocie ustalona kolejnośc wyskoku była następująca: grupa RW-8, instruktor z uczniem na zad. RW-2/IV-1 (26 skoków), egzaminator LKE z uczniem wykonującym egzamin LKE PJ, uczeń samodzielny (25 skoków) wykonujący zad. "solo" oraz instruktor z uczniem wykonującym zadanie AFF-6. Separacja pomiędzy poszczególnymi grupami wynosiła ok. 10 sek. Grupa RW otwierała na wysokosci ok. 800 m, instruktor z pierwszej pary na wysokości 800 m, uczeń wykonujący zad. IV-1 na wys. ok. 1000 m, zespól egzaminacyjny na wys. ok. 1000 m, uczeń wykonujący zad. "solo"na wys. ok. 1100 m. Po wykonaniu zadań, uczeń z pierwszej pary ustawił się po otwarciu spadochronu na kierunku "pod wiatr", a uczeń samodzielny dowrócił się w kierunku lotniska i leciał z wiatrem. Na wys. skraju lotniska uczniowe zderzyli sie otwartymi czaszami, na chwilę sie splątali po czym nastąpiło rozejście. Uczeń lecący pod wiatr odwrócił się do lotniska i na nim wylądował, uczeń lecący "z wiatrem" na skutek skręcenia linek, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy.
   
 • przyczyna
  Prawdopodobną przyczyną incydentu była zerowa obserwacja przestrzeni wokół ucznia lecącego "z wiatrem" i brak reakcji ucznia ustawionego "pod wiatr" w sytuacji, kiedy nadlatywał na niego skoczek na otwartej czaszy.
   
 • profilaktyka:
  Przeszkolić powtórnie uczniów i skoczków z zasad wykonywania skoków z jednego najścia samolotu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na separacje przy wyjsciu, separację wysokości i odległości pomiędzy poszczególnymi skoczkami oraz przypomnieć i wpoić zasady postępowania w przypadku lotu na czaszy na kierunkach kolizyjnych.
19.06.2010 - złamanie ręki

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - USPA B
- pokrowiec: Icon
-
główny: Navigator 260
- zapas: Smart 250
-
ilość skoków - 175

 

opis sytuacji:
Skoczek wykonywał 175 skok na zad. "free". Podczas wolnego spadania nastąpiło samoczynne otwarcie pokrowca spadochronu głównego. W trakcie procesu wyplatnia się linek i napełniania czaszy, prawa ręka skoczka znalazła się prawdopodobnie pomiędzy taśmami nośnymi spadochronu. Podcza dynamicznego otwarcia skoczek doznał urazu prawej ręki (złamania z przemieszczeniem kości ramieniowej), a spadochron główny na skutek urwania się kilku linek z prawej strony stracił właściwości lotne. Skoczek lewą ręką wyczepił zamki barkowe a odchodzące taśmy nośne poprzez system RSL otworzyły spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska. Skoczek został opatrzony na miejscu lądowania i odesłany do szpitala wezwaną karetką pogotowia
 

 • przyczyna
  Przyczyna - samoczynne otwarcie prawopodobnie na skutek zbyt luźnej pętli zamykającej pokrowiec spadochronu głównego
   
 • profilaktyka:
  Do skoków na zadanie free stosować spadochrony odpowiednio przystosowane do tego rodzaju skoków oraz zwracać uwagę na staranność zapięcia kontenera spadochronu głownego, zabezpieczenia taśm nośnych, uchwytów i systemów otwarcia.
26.06.2010 - ratowanie tandem

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - instruktor
- pokrowiec: Omega
-
główny: Tandem Icarus 330 
-
zapas: Quick 400
-
ilość skoków - 1975

 

 

 • opis sytuacji:
  Instruktor wykonywał skok na zadanie "Tandem". Po zakończonym zadaniu instruktor otworzył spadochron na wysokości 1500 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wszedł w pogłębiający się zakręt w lewą stronę i nastąpiło skręcenie linek. Wszystkie próby odkręcenia nie dały rezultatu. Instruktor przystąpił  na wysokości 850 m do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy.
   
 • przyczyna
  Po incydencie dokonano oględzin technicznych spadochronu, nie stwierdzono uszkodzeń, ani śladów nadmiernego zużycia. Nie stwierdzono przyczyny zaistniałego incydentu.
   
 • profilaktyka:
  zwracać szczególną uwagę na poprawność układania spadochronu głównego
03.07.2010 - ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - ŚK
- pokrowiec: Mirage
-
główny: Stiletto 150
-
zapas: Raven 150
-
ilość skoków - 573

 

 • opis sytuacji:
  Skoczek wykonywał 573 skok na zad. "RW-11" z wysokości 4000 m. Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 900 m skoczek otworzył spadochron główny, który otworzył się bardzo dynamicznie oraz wystąpiło zjawisko tzw."twista". Po odkręceniu skoczek odhamował spadochron za pomocą uchwytów sterowniczych i w tej samej chwili prawa linka sterownicza urwała się połowie długości między łączeniem z kaskadą, a uchwytem sterowniczym. Spadochron wszedł w obroty, które powiększały się z każdą chwilą, w związku z czym skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił spadochron główny i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.
   
 • przyczyna
  Prawdopodobną przyczyną incydentu było zbyt dynamiczne otwarcie czaszy głównej, mogące wystąpić z niestaranego sposobu ułożenia spadochronu

 

 • profilaktyka:
  starannie składać spadochrony główne, zwracać uwagę na równomierne wplatanie linek oraz stosowanie tych samych rodzajów pierścieni gumowych.
09.07.2010 - ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - instruktor
- pokrowiec: Javelin
-
główny: Chiili 110
-
zapas: PD-126R
-
ilość skoków - 4479

 

 • opis sytuacji:
  Instruktor wykonywał skok na zadanie "AFF-instr" z uczniem-skoczkiem wykonującym skok na zad. AFF-6. Po zakończonym zadaniu instruktor otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wszedł w głębokie nurkowanie w prawą stronę z silnymi obrotami. Instruktor przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy..
   
 • przyczyna
  przyczyną incydentu było przypadkowe odblokowanie uchwytu sterowniczego z lewej strony, co spodowało głębokie i szybkie obroty w prawą stronę (która była zahamowana).
   
 • profilaktyka:
  zwracać szczególną uwagę na ułożenie rąk trzymających taśmy nośne podczas otwarcia, a szczególnie w przypadku trzymania tylko tylnych taśm nośnych

Strony