16.04.2011 - kontuzja nogi

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - instruktor
- pokrowiec: Sigma
-
główny: Tandem A2 389
-
zapas: VR 360
-
ilość skoków - 1513

 

opis sytuacji:
Skok z wysokości 4000 m. w zespole tandem pilot - pasażer. Podczas lądowania pasażer opuścił jedną nogę w dół, czym zakłócił proces prawidłowego lądowania, w wyniku czego doznał kontuzji nogi lewej - prawdopodobnie naderwania mięśnia dwugłowego uda.

 

przyczyna
Prawdopodobną przyczyną wypadku było niedostosowanie się pasażera do zaleceń instruktora podanych podczas szkolenia

profilaktyka:
zwracać szczególną uwagę na zachowanie pasażera podczas lądowania, przypominać o stosowaniu się do zaleceń przekazanych podczas szkolenia przed skokiem.

16.04.2011 - ratowanie + złamanie nogi

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - ŚK
- pokrowiec: Javelin
-
główny: Stiletto 150
-
zapas: PD-143R
-
ilość skoków - 455

 

opis sytuacji:
Skoczek wykonywała skok na zad. "RW-11". Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 900 m skoczek otworzyła spadochron główny, który otworzył się niesymetrycznie, na skutek czego wystąpił obrót w jedną stronę. Skoczek przystapiła do procedury awaryjnej, ale wyczepienie czaszy głównej nie powiodło się na skutek trudności z wyciągnięciem uchwytu wyczepnego. Po kilku próbach wyczepienia czaszy głównej, skoczek otworzyła spadochron zapasowy. Obie czasze (główna i zapasowa) ustawiły się w stabilnej konfiguracji tzw."banana". W takiej konfiguracji skoczek lądowała pod wiatr, na środkowej części lotniska. Podczas przyziemienia skoczek doznała kontuzji, złamanie kłykcia bocznego nogi prawej. Po opatrzeniu na starcie, odesłana do szpitala wezwaną karetką pogotowia.

 

przyczyna
Prawdopodobną przyczyną wypadku było nieprawidłowe wypełnienie się czaszy głównej, na skutek błędu podczas ukladania, na ziemi stwierdzono fakt bardzo ciężkiego wyciągniecia poduszki uchwytu wyczepnego czaszy głownej (mocne rzepy)

profilaktyka:
starannie układać spadochron główny, podczas lądowania w konfiguracji "banana" (otwartej czaszy głównej i zapasowej) należy być przygotowanym na dynamiczne i mało komfortowe lądowanie.

16.04.2011 - ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - uczeń
- pokrowiec: Vector Student
-
główny: Navigator 220
-
zapas: Smart 220
-
ilość skoków - 28

 

 

opis sytuacji:
Uczeń skoczek wykonywała 28 skok na zad. "solo". Podczas wolnego opadania uczeń-skoczek wykonywała salta w przód i w tył. W trakcie ćwiczeń poluzowaly się taśmy udowe spadochronu głównego i nastąpiło przesunięcie pokrowca spadochronu, co uniemożłiwiło odnalezienia kieszonki ze spadochronem wyciągającym, a co z tym sie wiąże, nie można było otworzyć pokrowca spadochronu głównego. Uczeń - skoczek przystąpiła do otwierania spadochronu zapasowego, którego procces otwarcia zakończył się na wysokości 700 m. Lądowanie na użytkowej części lotniska.

 

przyczyna
Prawdopodobną przyczyną incydentu było samoczynne poluzowanie się taśm udowych podczas wykonywania ćwiczeń w czasie wolnego spadania, a także zbyt szczupła budowa ciała ucznia w stosunku do wielkości pokrowca i uprzęży spadochronu.

profilaktyka:
zwracać szczególną uwagę na dobór wielkości uprzęży do budowy ciała ucznia a także jej dokładne dopasowanie przed skokiem

02.05.2011 - lądowanie, złamanie kręgosłupa

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - uczeń
- pokrowiec: Vector III
-
główny: Silhouette 190
-
zapas: PD-193R
-
ilość skoków - 123

 

 

opis sytuacji:
Uczeń -skoczek wykonywał 123 skok na zad. "II-5". Po zakończeniu zadania, na wys. ok. 900 m uczeń otworzył spadochron główny, który napełnił się prawidłowo, a cały przebieg lotu do wysokości ok. 100 m był prawidłwoy. W ostatnie fazie lotu uczeń - skoczek wykonał zakręt pod wiatr na bardzo małej wysokości, przy pomocy przednich taśm nośnych, które trzymał do momentu dynamicznego przyziemienia. Podczas przyziemienia skoczek doznał kontuzji, uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Po opatrzeniu na starcie, odesłany do szpitala wezwanym śmigłowcem LPR. 

 

przyczyna
Prawdopodobną przyczyną wypadku był niski zakręt, przyziemienie ze zbyt duża prędkością, całkowity brak hamowania  spadochronu głównego

 

profilaktyka:
stosować się do zasad budowania prawidłowej rundy do lądowania, nie wykonywać nisko zakrętów pod wiatr, w przypadku zbyt małej wysokosci do zbudowania prawidłowej rundy, lądować z wiatrem

08.05.2011 - ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - ŚK
- pokrowiec: Vector III
-
główny: Triathlon 135
-
zapas: Techno 128
-
ilość skoków - 721

 

opis sytuacji:
Skoczek wykonywał skok na zadanie "RW-10". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wszedł w głębokie nurkowanie w prawą stronę z silnymi obrotami, wystąpiło zjawisko tzw. twista". Po dwóch próbach rozkręcenia linek poprzez rozciąganie taśm nośnych, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy.

 

przyczyna
Zjawisko "twista" wystąpiło z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie na skutek nierównomiernego wplecenia linek nośnych do osłonki lub pozostawienia zbyt małego luzu pomiędzy taśmiami nośnymi a osłonką.

profilaktyka:
zwracać szczególną uwagę staranność wplatania linek nośnych, stosowanie tych samych rozmiarów pierścieni gumowych oraz nie wplatania linek nośnych do samych taśm nośnych (pozostawienie tzw. "luzu" pomiędzy taśmami nośnymi a osłonką)

14.05.2011 - ratowanie tandem

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - instruktor
- pokrowiec: Sigma
-
główny: A2 389
-
zapas: VR 360
- ilość skoków - 1534

 

opis sytuacji:
Skok z wysokości 4000 m. w zespole tandem pilot - pasażer. Podczas otwarcia spadochronu głównego nastąpiło zablokowania osłony czaszy głównej i powstało zjawisko tzw. "kichy". Nastąpiło wyplecenie linek nośnych do gumek zamykających osłonkę, na tym etapie linki zostały zablokowane i czasza nie opuściła osłony. Po 2 sek. tandem-pilot wypiął czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie nastąpiło na części trawiastej lotniska.

 

przyczyna
zablokowanie otwarcia osłonki nastąpiło prawdopodobnie na skutek przerzucenia zbyt dużego luzu linek nośnych wplecionych w bok osłonki, przez wploty zamykające osłonę.

profilaktyka:
zwracać szczególną uwagę na równomierne wplatanie linek nośnych w gumki zamykające osłonkę i gumki umieszczone na bokach osłonki.

14.05.2011 - ratowanie x 3 (CanopyRelativeWork)

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - ŚK
- pokrowiec: Icon/Icon,Icon
-
główny: PD Lightning 176/PD Lightning 160/PD Lightning 160
-
zapas: Smart 160/Smart 150/Smart 150
-
ilość skoków - 1164,411,215

 

opis sytuacji:
Skoczkowie wykonywali skok na zadanie CRW-10 z wysokości 4000 metrów z natychmiastowym otwarciem spadochronów. Plan zakładał wykonanie 9 osobowego diamentu z jednym stingerem. Po zamknięciu 4 osobowego diamentu, podczas próby dokowania kolejnych dwóch skoczków z boków formacji doszło do splatania po lewej stronie formacji co spowodowało załamanie formacji do wewnątrz i splątanie 4 skoczków. Po oderwaniu się od formacji 3 splątanych skoczków po natychmiastowej analizie sytuacji i nawiązaniu kontaktu wczepili czasze główne i otworzyli spadochrony zapasowe na wysokości 1 - 3200 m, 2 - 2900m, 3 - 2500m.
Lądowanie skoczków nastąpiło poza częścią użytkowa lotniska.

 

przyczyna
zbyt duża prędkość podejścia do formacji skoczka dokującego po lewej stronie formacji.

profilaktyka:
w przypadku stwierdzenia zbyt dużej prędkości podejścia, przerwać wykonywanie zadania, ustabilizować lot, rozpocząć procedurę ponownie z zachowaniem warunków zadania.

21.05.2011 - ratowanie + kolizja z samolotem

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - ŚK
- pokrowiec - Icon
-
główny: JVX 94
-
zapas: Smart 120
- ilość skoków - 930

 

opis sytuacji:
Skoczek wykonywał skok na zadanie "swoop" z wysokości ok. 1800 m. Po dynamicznym oddzieleniu od samolotu (płasko "na silnik" z mocnym wybiciem w górę, z jednoczesnym lotem wznoszącym samolotu) skoczek uderzył głową w statecznik poziomy samolotu. Na skutek uderzenia skoczek doznał utraty świadomosci i nie podjął próby otwarcia spadochronu głównego. Spadochron zapasowy został otwarty po zadziałaniu automatu "Vigil" na wysokości ok. 200 m. Po otwarciu spadochronu zapasowego skoczek lądował na terenie lotniska na tylnych, zaciągniętych taśmach. Ratownik medyczny (który podjechal natychmiast na miejsce lądowania) stwierdził, że skoczek był przytomny, ale nie pamiętał przebiegu skoku. Zabezpieczono skoczka przy pomocy kołnierza ortopedycznego i wezwano karetkę pogotowia - lekarz stwierdził, że stan skoczka jest stabilny, ale zalecił zrobienie badań specjalistycznych. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala za pomoca śmigłowca ratowniczego, a po przeprowadzonych badaniach specjalistycznych, skoczek został zwolniony do domu.

 

przyczyna
prawdopodobną przyczyną zaistniałego wypadku było nałożenie się dwóch czynników - lot na wznoszeniu i dynamiczne oddzielenie się skoczka od pokładu samolotu.

profilaktyka:
oddzielanie od samolotu wykonywać tylko w konfiguracji ustabilizowanego, horyzontalnego lotu, a do fazy wznoszenia przechodzić po zakończeniu wyrzutu skoczków

11.06.2011 - ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - ŚK
- pokrowiec: Icon
-
główny: PD Lightning 160
-
zapas: Smart 150
-
ilość skoków - 219

 

opis sytuacji:
Skoczkowie wykonywali skok na zadanie CRW-4 z wysokości 2500 metrów z natychmiastowym otwarciem spadochronów. Plan zakładał wykonanie 4 osobowej rotacyjnej etażerki. W trakcie podejscia 4-tego skoczka ze zbyt dużą prędkością boczną nastąpiło owinięcie 3-ciego skoczka w formacji. Skoczkowie podzielili się na dwa zespoły dwuosobowe, zespół splątany nawiązał ze sobą kontakt i podjęto decyzję o wyczepieniu się skoczka dolnego. Po wyczepieniu skoczek otworzył spadochron zapasowy i lądował na użytkowej części lotniska.

 

przyczyna
zbyt duża prędkość podejścia do formacji skoczka dokującego po lewej stronie formacji.zbyt duża prędkość podejścia do formacji skoczka dokującego na pozycję nr 4

profilaktyka:
w przypadku stwierdzenia zbyt dużej prędkości podejścia, przerwać wykonywanie zadania, ustabilizować lot, rozpocząć procedurę ponownie z zachowaniem warunków zadania.

12.06.2011 - ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
- skoczek - ŚK
- pokrowiec: Javelin Odyssey
-
główny: Icarus Crossfire2 94
-
zapas: PD-126R
-
ilość skoków - 913

 

opis sytuacji:
Skoczek wykonywał skok na zadanie "kamera" przy tandemie.  Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1300 m. W trakcie procesu otwarcia slajder zszedł poprzez osłonki zakrywające "soft linki" i zatrzymał się na uchwytach sterowniczych. Po chwili spadochron wszedł w pogłębiające się obroty w prawą stronę. Skoczek próbował odhamowac spadochron poprzez wyciągnięcie prawego uchwytu sterowniczego, lecz oczko slajdera zablokowało się na uchwycie i uniemożliwiło wykonanie tej czynności. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy.

 

przyczyna
prawdopodobną przyczyną było przejście oczek sladera przez osłonki zakrywajace "soft linki", odhamowanie lewej strony czaszy (poprzez wypchnięcie przez oczko slajdera uchwytu sterowniczego) i zablokowanie prawego uchwytu sterowniczego poprzez drugie oczko slajdera.

profilaktyka:
być może wymiana osłonek "soft linek" po długim okresie ich użytkowania pozowoli zapobiegać takim przypadkom

Strony