07.10.2012 - ratowanie

opis zdarzenia:
skoczek wykonywał skok na zadanie "RW-4". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy.
przyczyna:
nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych
profilaktyka:
ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron -  Icarus JVX 104
zapasowy - Techno 140
pokrowiec - Mirage
ilość skoków - 2325

07.10.2012 - ratowanie

Opis zdarzenia:
Skoczek wykonywała skok na zad. "RW-4". Podczas procesu otwarcia wystapiło zjawisko skręcenia linek wraz z taśmami nośnymi, Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy.
Przyczyna:
prawdopodobną przyczyną zdarzenia był błąd w technice układania czaszy spadochronu głównego, polegający na wykonaniu tzw. "salta" pokrowcem z uprzężą pomiędzy linkami nośnymi
Profilaktyka:
podczas składania czaszy zwracać uwagę na równomierne rozdzielanie poszczególnych grup linek nośnych, dokładnie kontrolować proces układania czaszy i sprawdzenia linek nośnych i sterowniczych
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - ŚK
spadochron - Icarus Safire 149
zapasowy - Speed 2000 - 150
pokrowiec - Javelin Odyssey
ilość skoków - 561

23.09.2012 - ratowanie

Opis zjawiska:
Skoczek wykonywał skok na zadanie "free". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wykonał obrót w  w prawą stronę, co spowodowało skręcenie linek o jeden skręt, następnie tych skrętów "dołożyło" się jeszcze trzy. Po kilku próbach rozkręcenia linek poprzez rozciąganie taśm nośnych oraz stosowania tzw. "pajacyka", skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy.
Przyczyna:
Zjawisko "skręcenia linek" wystąpiło z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie na skutek nierównomiernego wplecenia linek nośnych do osłonki, pozostawienia zbyt małego luzu pomiędzy taśmiami nośnymi a osłonką lub nierównomiernego ułożenia stateczników, co mogło spodować obrót w procesie otwarcia. Niemożność rozkręcenia linek, pomimo stosunkowo dużej czaszy, wystąpiło prawdopodobnie na skutek zakleszczenia slajdera w skręconych linkach, co mogło spowodować utrudnienie w rozkręceniu.
Profilaktyka:
Zwracać szczególną uwagę staranność wplatania linek nośnych, stosowanie tych samych rozmiarów pierścieni gumowych oraz nie wplatania linek nośnych do samych taśm nośnych (pozostawienie tzw. "luzu" pomiędzy taśmami nośnymi a osłonką), a także staranne rozkładanie stateczników i poszczególnych płatów spadochronu.
Doświadczenie i sprzęt:
skoczek - ŚK
spadochron -  Pilot 188
zapasowy - Smart 190
pokrowiec - Icon
ilość skoków -179

16.09.2012 - ratowanie

Opis zjawiska:
Skoczek wykonywał skok na zadanie "wysokościowy" z 7000 m.. Po zakończonym zadaniu skoczek bezskutecznie próbował zlokalizować kieszonkę ze spadochronem wyciągającym, aby przystąpić do procesu otwarcia spadochronu głównego. Po trzech nieudanych próbach, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił zamki barkowe i otworzył spadochron zapasowy.
Przyczyna:
Prawdopodobną przyczyną zaistnienia zdarzenia była dopasowanaa uprząż spadochronu oraz zbyt grube ubranie, co mogło spowodować ograniczony zasięg ruchów skoczka.
Profilaktyka: 
Podczas skoków wymagających dołożenie dodatkowych warst odzieży, stosować spadochrony o powiększonej uprzęży, pozwalającej na swobodny dostęp do wszystkich uchwytów i systemu otwierania spadochron głowny
Doświadczenie i sprzęt:
skoczek - skoczek
spadochron -  Icarus Safire 149
zapasowy - Smart 150
pokrowiec - Wings
ilość skoków - 416

15.09.2012 - złamanie nogi

Opis zjawiska:
Skoczek wykonywał w ramach treningu skok na zad. "teren" połaczony z zadaniem "CRW-2" z flagą. Wykonywanie zadań w powietrzu, lot na otwartej czaszy i budowa rundy do lądowania - poprawne. Podczas lądowania skoczek, podchodząc do wybranego miejsca, przechodził nad przeszkodą terenową w postaci drzewa wysokości ok. 3- 4 metrów. Obciążnik flagi w postaci woreczka z ołowiem wszystym w dolną krawędź flagi (umownie "krawędź natarcia" flagi) zaczepił o koronę drzewa, co spowodowało zatrzymanie ruchu postępowego skoczka, ale czasza leciała do przodu. Wystąpiło zjawisko tzw. "kotwicy" a co za tym idzie, dynamiczne lądowanie skoczka, na skutek czego skoczek doznał urazu nogi lewej w postaci złamania dwóch kości podudzia.  
Przyczyna:
silne zawirowania powietrza w strefie lądowania, zaczepienie obciążnikiem flagi o przeszkodę terenową.
Profilaktyka:
P
odczas wykonywania skoków w teren przygodny, skoki z dodatkowymi przedmiotami wykonywać tylko w przypadku czystego i odkrytego terenu
Doświadczenie i sprzęt:
skoczek - instruktor
spadochron - PD Lightning 176
zapasowy - Smart 160
pokrowiec - Icon
ilość skoków - 1370

11.09.2012 - kontuzja kolana

Opis zjawiska:
Uczeń - skoczek wykonywał skok na zadanie "I-1". Proces otwarcia, manewrowanie na wysokości, budowa rundy - poprawna. Podczas podejścia do lądowania uczeń nie skorygował kierunku tylko lądował z lekkim obrotem w lewa stronę. Na skutek lądowania na luźne, rozstawione nogi uczeń doznał kontuzji nogi lewej w okolicach kolana. Przewieziony na drugi dzień na badania lekarskie do szpitala w Łodzi, gdzie zdiagnozowano prawdopodobieństwo zerwania więzadła boczno-środkowego. Pozostawiony w szpitalu na obserwacji
Przyczyna:
Lądowanie bokiem do wiatru, z pogłebiającym się skrętem, na luźne, rozstawione nogi.
Profilaktyka:
W procesie szkolenia, pomimo wykorzystywaniu do szkolenia spadochronów szybujących, wyrobić nawyk lądowania na złączone w trzech punktach nogi, bez względu na kierunek tuz przed przyziemieniem
Doświadczenie i sprzęt:
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 260 
zapasowy - PD-253R
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 2

09.09.2012 - ratowanie

Opis zjawiska:
Skoczek wykonywał skok na zadanie "free". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wszedł w głębokie nurkowanie w prawą stronę z silnymi obrotami, wystąpiło zjawisko tzw. twista". Po dwóch próbach rozkręcenia linek poprzez rozciąganie taśm nośnych, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy.
Przyczyna:
Zjawisko "twista" wystąpiło z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie na skutek podwójnego przełożenia spadochronu w osłonce podczas wkladania do pokrowca (wg oświadczenia układacza)
Profilaktyka:
zwracać szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie tzw. "paczki" czyli spadochronu w osłonce w kontener pokrowca, w przypadku wątpliwości czy proces wkładania był zgodny z instrukcją, powtórzyć włożenie jeszcze raz, ale po sprawdzeniu, czy nie nastąpiło samoistne skręcenie linek nośnych
Doświadczenie i sprzęt:
skoczek - ŚK
spadochron - Icarus Crossfire 119
zapasowy - PD-126R
pokrowiec - Mirage
ilość skoków - 670
 

02.09.2012 - ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
skoczek - instruktor
spadochron -  Jedai 120
zapasowy - Smart 135
pokrowiec - Javelin
ilość skoków -1012
opis sytuacji:
Skoczek wykonywał skok na zadanie "kamera tandem". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wszedł w głębokie nurkowanie w prawą stronę z silnymi obrotami, wystąpiło zjawisko tzw. twista". Po dwóch próbach rozkręcenia linek poprzez rozciąganie taśm nośnych, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy.
przyczyna:
Zjawisko "twista" wystąpiło z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie na skutek nierównomiernego wplecenia linek nośnych do osłonki, pozostawienia zbyt małego luzu pomiędzy taśmiami nośnymi a osłonką lub nierównomiernego ułożenia stateczników, co mogło spodować obrót w procesie otwarcia.
profilaktyka:
zwracać szczególną uwagę staranność wplatania linek nośnych, stosowanie tych samych rozmiarów pierścieni gumowych oraz nie wplatania linek nośnych do samych taśm nośnych (pozostawienie tzw. "luzu" pomiędzy taśmami nośnymi a osłonką), a także staranne rozkładanie stateczników i poszczególnych płatów spadochronu.

16.08.2012- ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
skoczek - instruktor
spadochron -  Stiletto 150
zapasowy - PD 143R
pokrowiec - Vector 340
ilość skoków - 667

opis sytuacji:
Skoczek wykonywał skok na zadanie "obserwator". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wszedł w głębokie nurkowanie w prawą stronę z silnymi obrotami, wystąpiło zjawisko tzw. twista". Po dwóch próbach rozkręcenia linek poprzez rozciąganie taśm nośnych, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy.
przyczyna
Zjawisko "twista" wystąpiło z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie na skutek nierównomiernego wplecenia linek nośnych do osłonki, pozostawienia zbyt małego luzu pomiędzy taśmiami nośnymi a osłonką lub nierównomiernego ułożenia stateczników, co mogło spodować obrót w procesie otwarcia.
profilaktyka:
zwracać szczególną uwagę staranność wplatania linek nośnych, stosowanie tych samych rozmiarów pierścieni gumowych oraz nie wplatania linek nośnych do samych taśm nośnych (pozostawienie tzw. "luzu" pomiędzy taśmami nośnymi a osłonką), a także staranne rozkładanie stateczników i poszczególnych płatów spadochronu.

16.08.2012- ratowanie

doświadczenie skoczka i używany sprzęt:
skoczek - ŚK
spadochron -  Jedai 120
zapasowy - Smart 135
pokrowiec - Javelin
ilość skoków - 980

opis sytuacji:
Skoczek wykonywał skok na zadanie "RW-6". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wszedł w głębokie nurkowanie w prawą stronę z silnymi obrotami, wystąpiło zjawisko tzw. twista". Po dwóch próbach rozkręcenia linek poprzez rozciąganie taśm nośnych, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy.

przyczyna
prawdopodobną przyczyną zdarzenia był błąd układacza w technice układania czaszy spadochronu głównego,Zjawisko "twista" wystąpiło z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie na skutek nierównomiernego wplecenia linek nośnych do osłonki, pozostawienia zbyt małego luzu pomiędzy taśmiami nośnymi a osłonką lub nierównomiernego ułożenia stateczników, co mogło spodować obrót w procesie otwarcia.

profilaktyka:
zwracać szczególną uwagę staranność wplatania linek nośnych, stosowanie tych samych rozmiarów pierścieni gumowych oraz nie wplatania linek nośnych do samych taśm nośnych (pozostawienie tzw. "luzu" pomiędzy taśmami nośnymi a osłonką), a także staranne rozkładanie stateczników i poszczególnych płatów spadochronu.

Strony