PROCEDURY

PROCEDURY SkyDive Warszawa

SkyDive Warszawa jest częścią Aeroklubu Warszawskiego i jako takie stosuje się do podstawowych wymogów zasad bezpieczeństwa, które wymagane są przez tę organizację.
 

Uprząż/pokrowiec:

 1. Posiadanie sprawnego urządzenia AAD jest obowiązkowe dla wszystkich wykonujących skoki spadochronowe.
 2. Bardzo dobry stan kieszonki na pilocik, klapek pokrowca i wyłogów zakrywających taśmy nośne.
 3. Pętle zamykające spadochron główny długości zalecanej przez producenta i w bardzo dobrym stanie.
 4. Przy skokach w wingsuite zaleca się stosowanie czasz o pow.> 150 square
   

Wyposażenie dodatkowe:

 1. Wysokościomierz analogowy przeznaczony do skoków spadochronowych jest obowiązkowy. Przy skokach z wysokości pow. 1500 m. obowiązkowy jest także wysokościomierz akustyczny.
 2. Kask jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów – skoczków oraz dla skoczków skaczących FF i RW.
 3. Do CRW wymagane jest posiadanie co najmniej dwóch noży.
 4. Przy skokach CRW i w wingsuite RSL POWINIEN być odłączony
 5. Przy skokach w kaskach z zamontowanymi  kamerami, aparatami i innym osprzętem rejestrującym OBOWIĄZKOWO należy posiadać system wyczepiający kask.
   

Wypożyczenie sprzętu:

 1. Wypożyczany sprzęt układany jest tylko przez strefowych układaczy.
 2. Sprzęt dla ucznia - skoczka z wypożyczalni pobiera TYLKO instruktor prowadzący, potwierdzając ten fakt w komputerze.
 3. Sprzęt tandemowy pobiera osobiscie tandem pilot potwierdzając ten fakt w komputerze   
 4. Sprawdzenie sprzętu przez skoczka lub instruktora (w przypadku wypożyczenia dla ucznia – skoczka) przed wylotem jest obowiązkowe (dotyczy to w szczególności włączenia AAD i stanu pętli w zamku taśm nośnych oraz zamykających pokrowiec .
 5. Wypożyczenie sprzętu obejmuje jego normalne użytkowanie; za uszkodzenie lub zgubienie jakiejkolwiek jego części odpowiada wypożyczający.
   

Planowanie się i wylot:

 1. Planowanie na listę załadowczą jest możliwe tylko w przypadku posiadania karty strefowej,
 2. Ucznia - skoczka na listę załadowczą może zaplanować TYLKO instruktor prowadzący
 3. Komunikaty informujące o wylocie ogłaszane są w cyklu: 15-minutowy przed – jeden sygnał, 10-minutowy przeddwa sygnały i 5-minutowy przed – trzy sygnały.
 4. Wszystkie automaty i wysokościomierze akustyczne muszą być sprawdzone (czy są włączone) przed przybyciem do miejsca ustawienia wylotu
 5. Udaj się do miejsca ustawienia wylotu najpóźniej w chwili kiedy usłyszysz ostatni sygnał do wylotu (samolot nie czeka, tracisz bilet).
 6. Zabronione jest przekraczanie linii ustawienia wylotu i podbiegania do samolotu w czasie jego kołowania.
 7. Osoba wyznaczona przez organizatora ustala porządek wyjścia przed wylotem, którego nie należy zmieniać w samolocie
 8. Zmiana zadana wpisanego na listę zaladowczą jest ZABRONIONA, zarejestrowane naruszenia skutkują zawieszeniem w skokach na co najmniej dwa, skoczne weekendy  
 9. Przećwicz wyjście na ziemi. Nie powoduj zatorów w drzwiach samolotu.
 10. Standardowa kolejność wyjścia z samolotu na strefie SkyDive Warszawa jest następująca (przy wyrzutach „pod wiatr”):
 • Formacje płaskie, od grup największych do najmniejszych
 • FF, od grup największych do najmniejszych
 • Skoczkowie wysoko otwierający się
 • AFF
 • Tandemy
 • Skoczkowie latający w “wingsuit” i "tracki"
 • CRW ustalana jest indywidualnie a informacja o takiej formacji musi dotrzeć do załogi samolotu (wysokie otwarcia).

         Kolejność przy innych kierunkach wyrzutu ustala osoba wyznaczona przez organizatora
 

Wyjście:

 1. Sygnały do wyjścia daje pilot
  - przy skokach wysokich z 4000 m: światło
   czerwone: otwórz żaluzje, przygotuj się, światło  zielone + sygnał akustyczny - skacz 
  przy skokach niskich z wys. 800 - 1500 m:  światło zielone + sygnał akustyczny - lot wyrównany, ustabilizowany, punkt zrzutu ustala skoczek 
 2. Separacja przy wyjściu: po dużych formacjach zachowaj odstęp minim. 8-10 sekund, pomiędzy pojedynczymi skoczkami płaskimi zachowaj odstęp 5-7 sekund, FF wyskakuje min. 8 sekund po płaskich.
 3. Kamerzyści muszą być gotowi wcześniej – to formacja wychodzi na sygnał a nie kamerzysta.
 4. Przy skokach niskich obowiązuje stopniowanie opóźnień.
   

Swobodne spadanie:

Zawsze pracuj na kierunku 90o od kierunku zrzutu.
Truck’i powinny być wykonywane o 90o od kierunku zrzutu (chyba, że przed wylotem ustali się inaczej)

Rozejście i otwarcie:

 1. Wysokość rozejścia dla FF to 1500 m (5000 stóp) dla 2 osób. Większe grupy rozchodzą się na wysokości ustalonej przed skokiem, nie mniejszej niż 1500 m.
 2. Formacje płaskie rozchodzą się na wysokości ustalonej przed skokiem (minimum 1300 m) z takim zachowaniem wysokości, by możliwe było rozejście i otwarcie spadochronów w bezpiecznej odległości od siebie.
 3. Minimalna wysokość zawiśnięcia na otwartej czaszy to 700 m (2300 stóp).
   

Latanie na czaszy i lądowanie:

 1. Lądowanie wykonuj zawsze w wyznaczonej strefie lądowaniazgodnie z nakazanym kierunkiem lądowania (wyznaczonym przez strzałę)
 2. przy skokach wysokich, z jednego najścia, do lądowania ostatni zakręt to maks. 90º 
 3. wykonywanie zakrętów większych niż 90º tylko przy pojedynczych skokach niskich (800 - 1500 m)
 4. Nie lataj nad pasem niżej niż 200 m (także podczas budowania rundy do lądowania).
 5. Lądowanie na pasie jest zabronione. Jeżeli jednak tam wylądujesz, bez zwłoki opuść pas w kierunku najbliższego brzegu z uwagą na ewentualnie lądujący samolot. Przekroczenie pasa dopuszczane jest tylko wtedy gdy samolot nie podchodzi do lądowania lub wylądował, kołuje w kierunku miejsca załadunku i minie miejsce w którym się znajdujesz.
 6. Zawsze po wylądowaniu ZABIERZ swoją kartę z manifestu.
   

Lądowania poza strefą:

 1. Jeśli to możliwe, staraj się wylądować w tym samym obszarze co inni lądujący poza strefą. To ułatwi nam zabranie Cię, a w przypadku nagłego wypadku, obok są ludzie którzy mogą bezpośrednio pomóc.
 2. Przemieszczaj się w kierunku najbliższej drogi czy ścieżki i czekaj na podwiezienie.
 3. Zgłoś się do manifestu i odbierz kartę po lądowaniu poza strefą.
 4. Nie staraj się na silę dolecieć do lotniska (przy dalekich wyrzutach), decyzję o lądowaniu poza strefą podejmuj odpowiednio wcześniej, byś miał czas na wybranie bezpiecznego miejsca do lądowania.
   

Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości, proszę wyjaśnij je z organizatorem strefy.

BEZPIECZNYCH SKOKÓW ŻYCZY    
SkyDive Warszawa