Canopy Piloting

TOMASZ TOMASZEK IGNACZUK
Osiągnięcia:
2014 rok - powołanie do Kadry Narodowej w Canopy Piloting
2014 rok – Udział w Dubai International Swoop League - categories PRO
2014 rok - Reprezentant Kadry Narodowej w Canopy Pilotingu w 5th Dubai International Parachuting Championship
Organizuje: 
SWOOP CAMP - Szkolenia Latania Na Czaszy  w SkyDive Warszawa (Chrycynno)
Liczba skoków – 2100+