FAQ - czyli garść podpowiedzi dla umiejących szukać :-)

Człowiek-możliwości, ograniczenia
Akomodacja: Przystosowanie się oka do widzenia z różnych odległości 
Aparaturę tlenową powinno się używać od wysokości:  4000 m
Narząd przedsionkowy, czyli receptor zmysłu równowagi znajduje się w: w uchu wewnętrznym
Zaznacz prawidłową odpowiedź: higiena to nauka o wpływie środowiska na człowieka
Choroba powietrzna to inaczej: choroba lokomocyjna
Choroba wysokościowa to inaczej: głód tlenowy
Narząd przedsionkowy w uchu wewnętrznym odpowiada za: orientację położenia ciała względem ziemi
Jeszcze do niedawna, aby wykonywać skoki wysokościowe, należało odbyć badania: komorze niskich ciśnień
Trąbka Eustachiusza w uchu środkowym odpowiada za: zmniejszenie ciśnienia w uchu środkowym
Główną przyczyną występowania objawów choroby wysokościowej jest: niedotlenienie
Prędkość graniczna ma wpływ na zmiany w organizmie: nie ma żadnego
Tzw. udar słoneczny: jest spowodowany wpływem promieniowania cieplnego i nadfioletowego na głowę
Podczas swobodnego spadania: zwiększa się ciśnienie powietrza w jamie bębenkowej
Narząd przedsionkowy, czyli receptor zmysłu równowagi znajduje się w: uchu wewnętrznym
Rekreacja fizyczna najlepsza dla spadochroniarza to: gimnastyka ogólnorozwojowa i trucht w terenie
W dniu, w którym wykonujemy skoki: lepiej pić wodę mineralną i soki, bo to nie szkodzi
Każdy skoczek i uczeń skoczek, który w dniu wykonywania skoków odczuwa dolegliwość fizyczną lub psychiczną: jest obowiązany powstrzymać się od wykonywania skoków
Jeżeli podczas lotu samolotem odczuwasz ciągłe zawroty głowy: zgłoś to wyrzucającemu i pozostań na pokładzie
Choroba powietrzna (lokomocyjna) objawia sie: napływaniem śliny do ust, zblednięciem twarzy i kończyn, wystąpieniem zimnego potu, aż wreszcie nudnościami i wymiotami
Jeżeli w czasie skoku masz problemy z określeniem położenia ciała w przestrzeni: możesz mieć chory błędnik
Jeżeli w czasie lotu samolotem do góry, Twoje uszy "zatykają sie":  przełykaj ślinę, ruszaj żuchwą lub zastosuj inną znaną Ci technikę wyrównywania ciśnienia ucha wewnętrznego (próba Valsalvy)
Aby zapobiec udarowi słonecznemu: zadbaj o nakrycie głowy i odpowiednie nawodnienie organizmu (napoje niegazowane)
Jeśli po otwarciu spadochronu przy skoku z opóźnieniem masz uczucie "zatkanych uszu":  zatkaj nos palcami i powoli dmuchnj w nos przy zamknietych ustach, wyrównując cisnienie ucha wewnętrznego (próba Valsalvy)

Prawo lotnicze
Kto zajmuje się badaniem wypadków lotniczych i incydentów lotniczych? Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
Skoczek spadochronowy bez świadectwa kwalifikacji może: wykonywać skoki tylko pod nadzorem instruktora
Znakami polskiej przynależności państwowej są: SP
Uczeń - skoczek może wykonywać skoki: od 800 - 4000 m
Za organizację skoków spadochronowych odpowiada: Organizator Skoków
Podczas skoków z udziałem uczniów-skoczków na pokładzie musi być: wyrzucający
Podstawowym dokumentem operacyjnym niezbędnym podczas wykonywania skoków lub zrzutów jest: lista załadowcza 
Uczeń-skoczek może zostać wpisany na listę załadowczą w przypadku gdy: zapewni sobie nadzór  instruktora
Kto sprawdza zdatność spadochronów i dopuszcza je do eksploatacji (użycia): mechanik spadochronowy upoważniony przez Prezesa ULC 
Jaki dokument poświadcza zdatność spadochronu do skoku?: Karta zestawu spadochronowego
Skoki spadochronowe powinny być poprzedzone: analizą warunków meteorologicznych
Wyrzucający – kieruje z pokładu statku powietrznego zrzutem lub kieruje wyskokiem skoczków podczas następujących rodzajów skoków: nocnych, na wodę, na pokazach,
Za ocenę gotowości do skoku, a w szczególności: użycie spadochronów posiadających dopuszczenie do skoków i ważne ułożenie, ważność dokumentacji osobistej skoczka, kompletność oraz gotowość do użycia spadochronów i wyposażenia, prawidłowość nałożenia spadochronu oraz wybór rodzaju wykonywanego skoku - w przypadku skoczka - odpowiedzialny jest: skoczek osobiście
Za ocenę gotowości do skoku, a w szczególności: użycie spadochronów posiadających dopuszczenie do skoków i ważne ułożenie, ważność dokumentacji osobistej skoczka, kompletność oraz gotowość do użycia spadochronów i wyposażenia, prawidłowość nałożenia spadochronu oraz wybór rodzaju wykonywanego skoku - w przypadku ucznia - skoczka - odpowiedzialny jest: instruktor prowadzący nadzór nad skoczkiem w danym skoku
Za decyzję o wykonaniu oraz za poprawne wykonanie skoku, odpowiedzialność ponosi: osoba wykonująca skok
W przypadku nieodpłatnego udostępniania spadochronu skoczkom spadochronowym, za stan techniczny spadochronu oraz jego przygotowanie do skoku, w tym kontrolę dokumentów, niezależnie czy spadochron był mu użyczany w stanie ułożonym do skoku, czy nie, odpowiedzialność ponosiskoczek spadochronowy, który wykonuje skok
W przypadku odpłatnego udostępniania przez podmiot ułożonych spadochronów osobowych oraz organizowania skoków z udziałem samodzielnych skoczków spadochronowych, wymagane jest prowadzenie dokumentacji, z której jednoznacznie wynika ułożenie czaszy głównej do skoku przez: uprawnione osoby
W przypadku odpłatnego udostępniania przez podmiot ułożonych spadochronów osobowych oraz organizowania skoków z udziałem uczniów - skoczków, wymagane jest prowadzenie dokumentacji, z której jednoznacznie wynika ułożenie czaszy głównej do skoku przez: uprawnione osoby
Co to jest statek powietrzny? jest to urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze, na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powierza odbitego od podłoża 
Jakiemu prawu podlega statek oraz osoby będące w polskiej przestrzeni powietrznej? prawu polskiemu 
Do kogo można się odwołać od orzeczenia komisji lekarskiej po badaniach lotniczych? do Naczelnego Lekarza w terminie 14 dni 
Na jakiej konwencji zostały przyjęte „wolności lotnicze”? Chicagowskiej
Jakiej karze podlega osoba wykonująca skoki nie mając ważnego Świadectwa Kwalifikacji? karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku 
Jakim mianem określa się lotnictwo cywilne? są to wszystkie rodzaje lotnictwa, z wyjątkiem lotnictwa państwowego 
Kiedy została wydana nowa Ustawa Prawo Lotnicze? 3 lipiec 2002 roku
Przepisy Prawa Lotniczego stosuje się do: Polskiego lotnictwa cywilnego oraz w zakresie ustalonym przez to prawo, również do obcego lotnictwa cywilnego 
Przewozem lotniczym jest:  Przewóz pasażerów, bagażu, towarów lub poczty wykonywany odpłatnie statkiem powietrznym
Kiedy została ratyfikowana przez Polskę „Chicagowska konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym” ? 1958 r. 
Kiedy i gdzie powstała Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO? 1944 w Chicago
Która z wymienionych konwencji jest najstarszą pozostająca w mocy konwencją lotniczą? Warszawska
Wolność I, to; Przywilej przelotu przez terytorium obcego państwa
Kabotaż, to: Przelot pomiędzy dwoma punktami tego samego państwa
Ile działów, w aktualnym polskim Prawie Lotniczym, reguluje stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego: XIII
Czego zabrania polskie Prawo Lotnicze: Używania przez osoby nieuprawnione urządzeń radiowych, działających w pasmach częstotliwości wyznaczonych dla łączności lotniczej
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego określana jest skrótem: ICAO
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Świadectw Kwalifikacji ujęte jest w: Dz.U. 2013 poz. 664 z dnia 03 czerwca 2013 r
Świadectwo Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego jest ważne  przez okres: bezterminowo
Przed przystąpieniem do egzamniu na Świadectwo Kwalifikacji Klasy B należy:  posiadać umiejętność układania spadochronu głównego, posiadać 50 skoków na opóźnienie o łącznym czasie 30 minut; posiadać umiejętność przemieszczania się w trzech płaszczyznach (spirale, salta, beczki); posiadać umiejętność wylądowania w ograniczonym obszarze (30m x 30m),  posiadać umiejętność określenia punktu zrzutu;

Ogólne bezpieczeństwo skoków
Sygnał w postaci palącej się czerwonej lampki (w samolotach posiadających sygnalizację optyczno-dzwiękową) oznacza: zakaz skoku (nie dotyczy to Cessny 208B, w tym przypadku oznacza to, że należy otworzyć żaluzję i przygotować się do skoku)
Sygnał w postaci palącej się zielonej lampki + sygnał dźwiękowy (w samolotach posiadających sygnalizację optyczno-dzwiękową)oznacza, że: należy natychmiast wykonać skok
W przypadku, gdy uczeń – skoczek odmówi wykonania skoku na pokładzie musi zostać: Osoba odpowiedzialna za wyrzut lub instruktor prowadzący
Na pokładzie samolotu skoczek powinien: podporządkować się poleceniom wyrzucającego lub odpowiedzialnego za wyrzut
Kiedy w samolocie można zmienić zadanie wyznaczone na ziemi? tylko na wyraźne polecenie Kierownika Skoków
Do samolotu z pracującym silnikiem podchodzimy: bokiem (jak do byka) lub z tyłu (jak do kozy) 
Zauważoną usterkę spadochronu powinniśmy: zgłosić instruktorowi lub wyrzucającemu
Po lądowniu, skoczek który się przewrócił, a nie odczuwa skutków ewentualnej kontuzji, powinienjak najszybciej sie podnieść
W przypadku lądowania na pasie startowym, tuż przed lądującym samolotem, należy: jak najszybciej usunąć sie z podejścia samolotu
Kto odpowiada za ułożenie spadochronu szkolnego dla ucznia-skoczka?: wykwalifikowany układacz spadochronowy (uprawniona osoba)
Czy uczeń - skoczek może samodzielnie układać swój spadochron główny do skoku? nie
Z jakiego szybowca wolno wykonywać treningowe skoki spadochronowe?: Bocian lub inny dwumiejscowy dopuszczony do skoków
Posiadanie, jakiego osprzętu spadochronowego jest niezbędne dla dopuszczenia do wykonywania skoków spadochronowych w pobliżu dużego akwenu wodnego: nóż spadochronowy, kamizelka ratunkowa
Obecność Kierownika Skoków jest niezbędna w przypadku wykonywania skoków: w trakcie pokazów lotniczych; z więcej niż jednego statku powietrznego; w więcej niż jednym najściu; z wysokości powyżej 5000 m n.p.m.; w nocy; na wodę; w trakcie zawodów; podczas lotów innych statków powietrznych, jeżeli w miejscu wykonywania skoków lub zrzutów nie są zapewnione służby informacji powietrznej lub kierownictwo lotów innych statków powietrznych; jeżeli organizator skoków uzna to za konieczne. 

Teoria skoku spadochronowego
1 funt (lbs) to: 0,45 kg
1 kg to: 2,2 funta (lbs)
Ruchowi skrzydła do przodu przeciwstawia się: opór powietrza
Przeszkody terenowe rozległe obszarowo to, np.: akweny wodne, obszary leśne
Przeszkody terenowe liniowe to np.: linie energetyczne, drogi, tory kolejowe, rzeki
Przeszkody terenowe punktowe to np.: pojedyncze drzewa lub zabudowania
Gaszenie czaszy polega na: ściągnięciu jednej linki sterowniczej, lub: ściąganiu dolnych linek nośnych, lub: zabiegnięciu czaszy o 90º
43,2 km/h to w przeliczeniu na m/sek.: 12 m/sek.
20 m/sek. to w przeliczeniu na km/h: 72 km/h
Im rzadsze powietrze tym: mniejsza siła oporu
Na opór powietrza ma wpływ powierzchnia ciała, im powierzchnia większa tym: opór jest większy
Przyciąganie ziemskie ma wartość: 9,81 m/s2
Po jakim czasie wolnego spadania skoczek osiągnie prędkość graniczną: około 10 sek.
Prędkość graniczna przyjmowana do obliczeń wynosi: 50 m/sek
Siła nośna powstaje na skutek: różnicy ciśnień na górnej i dolnej powłoce skrzydła
Kąt natarcia jest to: kąt zawarty pomiędzy geometryczną cięciwą aerodynamiczną, a kierunkiem napływających strug
Powietrze opływające czaszę (płat) wytwarza: nadciśnienie pod dolną powłoką i podciśnienie nad górną powłoką czaszy
Sterowanie i lądowanie na spadochronie szybującym polega na: załamaniu krawędzi spływu poprzez linki sterownicze lub tylną taśmę nośną, przez co opór staje się większy z jednej strony, a przed lądowaniem ściągnięcie obu linek sterowniczych lub tylnych taśm nośnych
Ponieważ spadochron szybujący zachowuje się jak szybowiec, z reguły, lądować należy: pod wiatr (ponieważ występują najlepsze właściwości lotne)
Na ciało spadające w powietrzu działa siła ciężkości o kierunku pionowym w dół oraz skierowana przeciwnie do niej siła: oporu powietrza
Punkt zrzutu (skoku) podczas wyrzutu "pod wiatr", przy sile wiatru 0 m/sek. powinien znajdować się: teoretycznie nie ma to znaczenia, ale nie powinien być dalej niż w promieniu 500 m od określonego miejsca lądowania
Punkt zrzutu (skoku) podczas wyrzutu "pod wiatr", przy sile wiatru do 3 m/sek. powinien znajdować się: nad punktem
Punkt zrzutu (skoku) podczas wyrzutu "pod wiatr", przy sile wiatru do 5 m/sek. powinien znajdować się: 0,3 mili za punktem
Punkt zrzutu (skoku) podczas wyrzutu "pod wiatr", przy sile wiatru do 8 m/sek. powinien znajdować się: 1 milę za punktem
Punkt zrzutu (skoku) podczas wyrzutu "pod wiatr", przy sile wiatru do 10 m/sek. powinien znajdować się: 1,5 mili za punktem
Średnia utrata wysokości po wykonaniu opóźnienia   3 sek. wynosi:   45 m
Średnia utrata wysokości po wykonaniu opóźnienia   5 sek. wynosi: 110 m
Średnia utrata wysokości po wykonaniu opóźnienia   8 sek. wynosi: 240 m
Średnia utrata wysokości po wykonaniu opóźnienia 10 sek. wynosi: 340 m 
Zniesienie liniowe, to odcinek łączący punkt zetknięcia się skoczka z ziemią (miejsce lądowania) z: rzutem punktu, nad którym skoczek zawisł na otwartym spadochronie
Na ciało spadające w powietrzu działa siła ciężkości o kierunku pionowym w dół oraz skierowana przeciwnie do niej siła: oporu powietrza
Skoczek osiąga prędkość graniczną, gdy: siła oporu zrówna się z siłą ciężkości
Prędkość postępowa spadochronu to jest: wypadkowa prędkości spadochronu i prędkości wiatru
Opór powietrza jest proporcjonalny dokwadratu prędkości ruchu ciała
Przypadki użycia noża spadochronowego: splątanie się dwóch skoczków w powietrzu, 

Zasady skoku spadochronowego (sytuacje awaryjne)
wysokośc decyzji obowiązująca podczas szkolenia AFF to: 1000 m 
konfiguracja po otwarciu obu spadochronów-głównego i zapasowego tzw. "etażerka" (czasze ustabilzowane) : lądujemy w takiej konfiguracji
konfiguracja po otwarciu obu spadochronów-głównego i zapasowego tzw. "wariat" (czasze komorami do ziemi) : odczep jak najszybciej czasze główną
konfiguracja po otwarciu obu spadochronów-głównego i zapasowego tzw."banan" (czasze są bardzo stabilne):  w przypadku decyzji o wypięciu czaszy głównej, upewnij się, że taśmy nośne i uchwyty sterownicze obu spadochronów nie są splątane – jeżeli jest możliwość odczep (odetnij) RSL, w przypadku, kiedy masz jakiekolwiek wątpliwości, ląduj w takiej konfiguracji
podczas lotu następuje otwarcie pokrowca spadochronu głównego, pilocik sprężynowy wyskakuje za drzwi: natychmiast wykonaj skok, pamiętając o tym, że proces otwarcia może być zakłócony
podczas lotu następuje otwarcie pokrowca spadochronu głównego, pilocik sprężynowy pozostaje w samolocie: przechwyć pilocik, odsuń się jak najdalej od drzwi, jeżeli jest czas można zamknąć pokrowiec i wykonać skok   
splątanie skoczków, nie występuje tzw. „owinięcie”: nawiązać kontakt, ustalić plan działania, w przypadku decyzji o wyczepieniu pierwszeństwo ma skoczek górny
splątanie skoczków tzw. „owinięcie”: nawiązać kontakt, ustalić plan działania, w przypadku decyzji o wyczepieniu pierwszeństwo ma skoczek dolny
pęknięta czasza: kontrola czaszy, stabilności, wysokości – jeżeli spadochron jest do opanowania, bezpiecznie lądować, bez wykonywania gwałtownych manewrów, jeżeli czasza jest nie sterowna, niestabilna, zawija się – wypiąć taśmy nośne i otworzyć spadochron zapasowy
zablokowana sterownicza: wypiąć zamki, otworzyć spadochron zapasowy
zerwanie linki sterowniczej:  wypiąć zamki, otworzyć spadochron zapasowy
kalafior: w przypadku przejścia linek przez skrajne komory można spróbować je ściągnąć, brak efektu – wypięcie taśm nośnych i otwarcie zapasowego
skręcone linki - czasza duża: spokojnie, za pomocą wymachów nóg, czyli tzw.”pajacyka” odkręcić się, można sobie pomóc rozciągając taśmy nośne
skręcone linki - czasza mała: do wysokości decyzji jedna-dwie próby rozkręcenia, potem wypięcie taśm nośnych i otwarcie spadochronu zapasowego 
pilocik w linkach: skontroluj czaszę, jeśli jest stabilna i proces sterowania przebiega normalnie – ląduj z zachowaniem bezpiecznej odległości od przeszkód terenowych
przedłużające wypełnienie się czaszy: energiczne szarpanie tylnymi taśmami lub odhamowanie sterówek i mocne przeciągnięcia powinno zlikwidować przyczynę
zerwanie lub wypięcie taśmy nośnej: wypiąć zamki, otworzyć spadochron zapasowy
pęknięta lub zerwana linka nośna: kontrola czaszy, stabilności, wysokości – jeżeli spadochron jest do opanowania bezpiecznie lądować, bez wykonywania gwałtownych manewrów. Jeżeli czasza jest nie sterowna, niestabilna, zawija się – wypiąć taśmy nośne i otworzyć spadochron zapasowy
zgubiony uchwyt: wypiąć zamki barkowe, otworzyć spadochron zapasowy
holowanie pilocika: wypiąć zamki, otworzyć spadochron zapasowy
grucha: wypiąć zamki, otworzyć spadochron zapasowy
kicha: wypiąć zamki, otworzyć spadochron zapasowy
podkowa: jeśli możesz, wyrzuć pilocik z kieszonki pod pokrowcem spadochronu głównego – 1 -2 próby, jeśli nie, przystąp do procedury awaryjnej, wypnij zamki, odrzuć taśmy nośne, otwórz spadochron zapasowy
przyssanie: zmienić pozycję spadania

Ogólna wiedza o spadochronie:
Czasze 7-mio komorowe posiadają: 8 przegród nośnych, 32 linki przy czaszy i 16 linek głównych
Czasze 9-cio komorowe posiadają: 10 przegród nośnych, 40 linek przy czaszy i 20 linek głównych
Na zakłócenie bezpiecznego wykonania skoku wpływ mają: luźna kieszonka na pilocik, luźne pętle w pokrowcu, nie dokręcone szekle,
Sposób włożenia zawleczki łukowej w pętle zamykającą pokrowiec, ma wpływ na: czas otwarcia spadochronu
Dobór wielkości czaszy spadochronu głównego zależy od: wagi i umiejętności skoczka
Długość pętli zamykającej pokrowiec spadochronu głównego ma wpływ na: za długa może spowodować przedwczesne otwarcie pokrowca
Kąt zaklinowania czaszy wywołany jest poprzez: zróżnicowanie długości linek w poszczególnych grupach
Spadochron szybujący posiada budowę skrzydła, gdzie występuje: z przodu krawędź natarcia, z tyłu krawędź spływu
Urządzenia zabezpieczające proces otwarcia to: KAP-3P dla spadochronu głównego i CYPRES, CYPRES 2, VIGIL, VIGIL 2 dla spadochronu zapasowego
Pokrowce typu plecy-plecy posiadają: uprząż integralną z pokrowcem
Otwory w przegrodach (profilach) służą do: wyrównania ciśnienia wewnątrz czaszy
Slajder – z ang. Slider (ślizgacz) służy do: opóźnienia i uporządkowania procesu otwarcia
W systemach plecy-plecy regułą jest: uchwyt wyczepny w uprzęży z systemem trzy kółkowym jest po prawej stronie, uchwyt spadochronu zapasowego jest zawsze po lewej stronie – w każdym typie spadochronu
Z reguły (o ile producent nie zaleci inaczej), okres eksploatacji spadochronu głównego określa się: wg stanu technicznego
Z reguły (o ile producent nie zaleci inaczej) spadochron zapasowy ułożony do skoku, należy przewietrzyć i ponownie złożyć po upływie180 dni
Czasza spadochronu szybującego zbudowana jest: z pasów i przegród tworzących komory
Stabilizatory w spadochronie szybującym: stabilizują kierunek lotu.
Jednym z czynników niszczących spadochrony są: promienie słoneczne
Automat CYPRES powinien mieć dokonany przegląd w wytwórni i wymienione baterie co: 4 lata przegląd, 2 lata baterie
Automat CYPRES 2 powinien mieć dokonany przegląd w wytwórni i wymienione baterie co: 4 lata przegląd, 4 lata baterie
Automat Vigil  powinien mieć wymienione baterie: obligatoryjnie po 10 latach
Automat Vigil II posiada baterię, zalecane jest by wymienić ją po: obligatoryjnie po 10 latach.
Producent automatu Vigil przewiduje jego okres eksploatacji na: 20 lat
Automat Vigil jest przeznaczony: 3 w 1 - STUDENT, PRO, TANDEM w zależności od ustawienia
Osłona, – lub tzw."paczka" służy do: spakowania czaszy, a podczas otwarcia spadochronu, uporządkowania procesu otwarcia, zapobiega przerzuceniu linek przez czaszę
Soft links to: system mocowania linek nośnych do taśm nośnych
Tkanina nieprzepuszczająca powietrze to: zero porosity
Osłonki na szeklach służą do: ochrony pierścieni – oczek slajdera
Wing-load (obciążenie czaszy) to stosunek: masy całkowitej skoczka do powierzchni spadochronu
Wing-load = 1,0 rekomendowany jest dla: skoczków spełniających warunki do uzyskania licencji USPA A - B
Wing-load = 1.2 rekomendowany jest dla: skoczków spełniających warunki do uzyskania licencji USPA C
Wing-load = 1.4 i powyżej rekomendowany jest dla: skoczków spełniających warunki do uzyskania licencji USPA D

Zasady wykonywania skoków w terenie ograniczonym – przygodnym:
Posiadanie, jakiego osprzętu spadochronowego jest niezbędne dla dopuszczenia do wykonywania skoków spadochronowych w pobliżu dużego akwenu wodnego: nóż spadochronowy, kamizelka ratunkowa
Tzw. „zrzut sondy” wykonuje się z wysokości:  600 m
Przy sile wiatru 3 m/s, odległość na trawersie punktu lądowania powinna wynosić około: 40 m
Przy skokach w ograniczonym terenie, przyjmuje się, że odległość na trawersie punktu lądowania, uzależniona jest od siły wiatru i wynosi: 1m/s =10 m
Podczas budowania rundy (przy sile wiatru 3 m/sek.), przyjmuje się następujące odległości na prostej do wyznaczonego punktu lądowania: 100 m
Przy skokach wymagających lądowania w wyznaczonym miejscu, przyjmuje się, że odległość na prostej do punktu lądowania uzależniona jest od siły wiatru i wynosi: 1 m/s = 25 m
Podczas budowania rundy (przy sile wiatru 5 m/sek.)przyjmuje się następujące odległości na prostej do punktu lądowania: 50 m
Przy skokach na wodę – w przypadku wody bieżącej (rzeka) do zabezpieczenia stosuje się: jedną łódź na jednego skoczka
Przy skokach na wodę – w przypadku wody stojącej (jezioro) do zabezpieczenia stosuje się: jedną łódź na dwóch skoczków
Podczas lądowania na wodę należy wykonać następujące czynności (przy skokach na spadochronach plecy-plecy): rozpiąć taśmę piersiową, ustawić się pod wiatr, stopy i kolana razem, będąc w wodzie rozpiąć taśmy udowe, uwolnić się od spadochronu i odpłynąć od sprzętu, nie próbować ratować sprzętu
Podczas lądowania na płaski dach budynku należy: uchwycić się stałych elementów, zgasić czaszę i rozpiąć uprząż
Podczas lądowania na stromy dach należy: odbijając się mocno nogami jak najszybciej zeskoczyć z dachu nie dopuszczając do zgaśnięcia czaszy
Podczas lądowania na las należy: złączyć nogi, osłonić twarz, wyczekać aż zakończy się proces lądowania, ocenić sytuację
Przeszkody terenowe punktowe to np.: pojedyncze drzewa lub zabudowania
Przeszkody terenowe liniowe to np.: linie energetyczne, drogi, tory kolejowe, rzeki
Przeszkody terenowe rozległe obszarowo to, np.: akweny wodne, obszary leśne

Obowiązki skoczka nadzorującego uczniów - skoczków na pokładzie statku powietrznego
Skoki spadochronowe powinny być poprzedzone: analizą warunków meteorologicznych
Wyrzucający – kieruje z pokładu statku powietrznego zrzutem lub kieruje wyskokiem skoczków podczas następujących rodzajów skoków: noc, woda, przygoda, kiedy na pokładzie są uczniowie,
Podczas skoków z udziałem uczniów-skoczków na pokładzie musi być: wyrzucający
Zajmowanie miejsca w samolocie, przy skokach z tej samej wysokości i na tych samych typach spadochronów, uzależnione jest od: wagi skoczka
Kiedy w samolocie można zmienić zadanie wyznaczone na ziemi? tylko na wyraźne polecenie Kierownika Skoków
Na pokładzie samolotu skoczek powinien: podporządkować się poleceniom wyrzucającego lub odpowiedzialnego za wyrzut
Tzw. „zrzut sondy” wykonuje się z wysokości: 600 m
W przypadku, gdy uczeń – skoczek odmówi wykonania skoku na pokładzie musi zostać: wyrzucajacy lub instruktor prowadzący nadzór nad skoczkiem

Znaki i sygnały stosowane podczas skoków:
Na lotnisku odbywają sie loty połączone z wyrzucaniem skoczków spadochronowych - jakie znaki to określają? krzyż i litera "T"
Zakaz zrzutu skoczków - przejdź na drugi krąg - jaki znak to określa?:  dwa krzyże
Zakaz zrzutu skoczków - ląduj natychmiast - jaki znak to określa? dwa krzyże przedzielone poprzeczką
Sygnał w postaci palącej się żółtej lampki (w samolotach posiadających sygnalizację optyczno-dźwiękową) oznacza, że: przygotuj się do skoku
Sygnał w postaci palącej się zielonej lampki + sygnał dźwiękowy (w samolotach posiadających sygnalizację optyczno-dźwiękową) oznacza, że: wykonaj natychmiast skok
Sygnał w postaci palącej się czerwonej lampki (w samolotach posiadających sygnalizację optyczno-dźwiękową) oznacza, że: zakaz skoku (nie dotyczy to Cessny 208B, w tym przypadku oznacza to, że należy otworzyć żaluzję i przygotować się do skoku)
W worku ratowniczym w An-2 znajdują się 2 komplety chorągiewek: biała i czerwona
Siekiera w samolocie An-2 służy do: wyrąbania dziury w kadłubie w celu pomocy nieprzytomnemu, zaczepionemu o samolot skoczkowi
W samolocie PZL-104 Wilga do skoku: demontujemy prawy drążek i prawe drzwi, obracamy fotel prawego pilota o 180° , w drzwiach montujemy pionową poprzeczkę,
W samolocie JAK-12 / PZL-101 Gawron do skoku: wyjmujemy prawe drzwi, wyjmujemy fotel drugiego pilota
Co powinno byc na wyposażeniu worka ratowniczego w samolocie An-2 podczas skoków spadochronowych? 2 komplety chorągiewek (biała i czerwona), lina ratownicza 20-30 m z karabińczykami, ciężarkiem i nożem spadochronowym
Lina ratownicza w samolocie An-2 powinna mieć długość:  20 - 30 m
Sygnał czerwoną chorągiewką oznacza (przy skokach z samolotu An-2): ratuj się sam
Sygnał biała chorągiewką oznacza (przy skokach z samolotu An-2): spróbujemy wciągnąć cię do samolotu
Sygnał biała i czerwoną chorągiewką oznacza (przy skokach z samolotu An-2): podciągamy cię do samolotu, przywiązujemy i podchodzimy do lądowania

Ogólne informacje dotyczące wykonywania lotów w ruchu kontrolowanym i niekontrolowanym:
Czy na statku powietrznym, gdzie załogę stanowi jedna osoba, wyznacza się dowódcę? tak
Jakiemu prawu podlega statek oraz osoby będące w polskiej przestrzeni powietrznej? prawu polskiemu
Czy zarządzający lotniskiem użytku publicznego może odmówić przyjęcia statku powietrznego? tylko z względu na ważne okoliczności związane z funkcjonowaniem lotniska, które uniemożliwiają bezpieczne lądowanie 
Kiedy dowódca statku lotniczego, który otrzymał sygnał o niebezpieczeństwie grożącym innemu statkowi może nie udzielić pomocy? kiedy naraziłby na niebezpieczeństwo powierzony mu statek lub pasażerów albo jeżeli wie, że ktoś inny udziela pomocy 
Co nazywamy lądowiskiem?  obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego ruchu statków powietrznych ujętych w ewidencji lądowisk 
Czy cywilne statki powietrzna mogą lądować i startować na lotniskach wojskowych? tak, za zgodą właściwych organów wojskowych 
Jakie statki powietrzna mogą być dopuszczone do lotów w polskiej przestrzeni powietrznej? statki powietrzne wpisane do rejestru państwowych statków powietrznych, posiadające wymagane znaki rozpoznawcze i napisy 
Znakami polskiej przynależności państwowej są: SP
Osoby niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem skoków spadochronowych mogą być zabierane na pokład statku powietrznego, jeżeli: wyposażenie tego statku pozwala na zapewnienie im bezpieczeństwa podczas skoków
Podczas wykonywania zrzutów, na pokładzie statku powietrznego mogą znajdować się: tylko osoby biorące udział w zrzutach
Za decyzję o wykonaniu oraz za poprawne wykonanie skoku, odpowiedzialność ponosi: osoba wykonująca skok
Statki powietrzne lądują zawsze: z prawej strony znaków startowych

Meteorologia
Warstwa atmosfery od Ziemi do 11 km to: troposfera
Temperatura w troposferze z wysokością: maleje
Izobary są to linie o jednakowym: ciśnieniu atmosferycznym, zredukowanym do poziomu morza. 
Pionowy gradient temperatury w troposferze wynosi: 0.65 stopnia C na 100 m
Przy inwersji temperatura z wysokością: rośnie
Wiatr wieje - pod kątem 30 stopni do izobar
Wiatr w niżu na półkuli północnej wieje: przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wzdłuż izobar ze skretem ku środkowi niżu
Prędkość wiatru jest większa gdy: poziomy gradient temperatury jest duży 
Wiatr dolny jest mierzony na wysokości: 10 metrów
Poryw wiatru jest to nagły wzrost prędkości wiatru przewyższający prędkość średnią o: 5 m/sek
Uskok wiatru towarzyszy chmurze: Cb (Cumulonimbus)
Podczas mgły widzialność jest: mniejsza od 1 km 
Chmury piętra średniego to: Ac, As (Altocumulus, Altostratus)
Chmury o budowie warstwowej: St, Cs (Stratus, Cirrostratus)
Najniższe podstawy ma chmura: St (Stratus)
Strefa opadów związanych z frontem ciepłym występuje: przed frontem
Fronty chłodne występują: głównie w ciepłej porze roku
Opady gradu występują z chmur: Cb (Cumulonimbus)
Strefa opadów związanych z frontem chłodnym występuje: za frontem
Zbliżający się front chłodny będzie widoczny: jako ściana chmur Cb (Cumulonimbus)
Zjawisko halo towarzyszy chmurom: Cs, Ci (Cirrostratus, Cirrus)
Izobary  przedstawiają rozkład: ciśnienia atmosferycznego
Ciśnienie w hPa możemy przeliczyć na mm Hg mnożąc przez: 3/4
Najgroźniejsze oblodzenie wystepuje w chmurach: Cb, Ns (Cumulonimbus, Nimbostartus)
Cirrus: chmury w kształcie oddzielnych, białych, delikatnych włókien bądź białych lub przeważnie białych ławic czy też wąskich pasm. Chmury te mają włóknisty wygląd lub jedwabisty połysk albo obie te cechy jednocześnie posiada oznaczenie: Ci
Cirrocumulus: cienka, biała ławica, płat lub warstwa chmur bez cieni, złożona z bardzo małych członów w kształcie ziaren, zmarszczek itp. połączonych lub oddzielonych od siebie i ułożonych mniej lub bardziej regularnie, posiada oznaczenie: Cc
Cirrostratus: przejrzysta biała zasłona z chmur o włóknistym lub gładkim wyglądzie, pokrywająca niebo całkowicie lub częściowo i zwykle powodująca występowanie zjawiska halo, posiada oznaczenie: Cs
Altocumulus: biała lub szara bądź częściowo biała, częściowo szara ławica lub warstwa chmur, wykazująca na ogół cienie i złożona z płatów, zaokrąglonych brył, itp. posiada oznaczenie: Ac
Altostratus: płat lub warstwa chmur szarawych bądź niebieskich, o wyglądzie prążkowanym, włóknistym lub jednolitym, pokrywająca niebo całkowicie lub częściowo i miejscami tak cienka, że Słońce jest widoczne najwyżej jak przez matowe szkło, posiada oznaczenie: As
Nimbostratus: szara warstwa chmur, często ciemna, o wyglądzie rozmytym wskutek mniej lub bardziej ciągłego opadu deszczu lub śniegu w większości przypadków dochodzącego do ziemi. posiada oznaczenie: Ns
Stratocumulus: szara lub biała, bądź częściowo szara, częściowo biała ławica, płat lub warstwa chmur, posiadająca prawie zawsze ciemne części, złożona z zaokrąglonych brył, walców itp., połączonych ze sobą lub oddzielnych od siebie i nie posiadających wyglądu włóknistego, posiada oznaczenie: Sc
Stratus: szara warstwa chmur o dość jednolitej podstawie, mogąca dać opad mżawki, słupków lodowych lub śniegu ziarnistego. Chmura Stratus występuje niekiedy w postaci postrzępionych ławic. posiada oznaczenie: St
Cumulus: oddzielne, na ogół gęste chmury o ostrych zarysach, rozwijające się w kierunku pionowym w kształcie pagórków, kopuł lub wież, których górna część przypomina często kalafior. Podstawa ich jest stosunkowo ciemna i prawie pozioma; posiada oznaczenie: Cu
Cumulonimbus: potężna, gęsta chmura o dużej pionowej rozciągłości w kształcie góry lub wielkich wież, rozpościera się często w kształcie kowadła lub rozległego pióropusza. Poniżej podstawy tej chmury, często bardzo ciemne,j niejednokrotnie występują opady; posiada oznaczenie: Cb
wiatry: są to poziome ruchy powietrza, powstałe na skutek: różnicy ciśnień