Robert SZYMAŃSKI - 26.07.1993

Obóz spadochronowy w Chrcynnie k/Nasielska.
Skok z wysokości 900 m otwarcie za pomocą liny desantowej.
Na skutek braku orientacji terenowej lądowanie poza lotniskiem, na linii wysokiego napięcia.
W wyniku porażenia prądem skoczek poniósł śmierć.
Robert SZYMAŃSKI - uczeń, lat 17
samolot - PZL-101
spadochron - L-2 KADET/SZ-60 s.2
skoków - 3
lotnisko -
Chrcynno k/Nasielska