Sytuacje awaryje (splątania) cz.3

 

OWINIĘCIE CZASZĄ SKOCZKA PRZEZ DRUGIEGO SKOCZKA

 • skoczek jest owinięty czaszą drugiego skoczka, który znajduje się poniżej
 • czasza skoczka owiniętego jest prawidłowo napełniona

Postępowanie:

 • nawiążcie ze sobą kontakt i ustalcie plan działania
 • kontrolujcie wysokość!
 • spróbujcie wyplątać się z owiniętej czaszy.
 • chrońcie uchwyty: wyczepny jak i spadochronu zapasowego.
 • w przypadku podjęcia decyzji o wypięciu, pierwszeństwo ma ten, który znajduje się niżej. Po wypięciu skoczka znajdującego się niżej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że skoczek owinięty - po zmniejszeniu naprężeń - będzie w stanie wyplątać się z czaszy.
 • jeśli wysokość nie pozwala wam (200 m lub niżej) na bezpieczne wyczepienie, należy lądować w takiej konfiguracji. Skoczek owinięty musi pewnie i mocno trzymać lub oplątać nogami spadochron drugiego skoczka. Nie wolno dopuścić do puszczenia spadochronu partnera! Przygotujcie się na twarde lądowanie.

Zapobieganie:

 • podczas  skoków obserwuj innych skoczków w powietrzu i nie zbliżaj się do nich.
 • jeżeli chcesz zrobić zakręt, spiralę to upewnij się wcześniej, że nie ma za lub obok Ciebie innego skoczka.
 • jeśli otwarcie spadochronów nastąpiło w pobliżu innego skoczka, możesz, a nawet powinieneś wyminąć go poprzez sterowanie tylnymi taśmami nośnymi (jeszcze przed odhamowaniem spadochronu) lub uchwytami sterowniczymi.


SPLĄTANIE SIĘ SKOCZKÓW

 • nastąpiło splątanie się czasz spadochronów, skoczkowie znajdują się jeden nad drugim.
 • nie występuje owinięcie

Postępowanie:

 • nawiążcie ze sobą kontakt i ustalcie plan działania
 • kontrolujcie wysokość!
 • chrońcie uchwyty: wyczepny jak i spadochronu zapasowego.
 • w przypadku podjęcia decyzji o wypięciu, pierwszeństwo ma skoczek znajdujący się wyżej. Takie postępowanie zapobiegnie owinięciu lub zaplątaniu skoczka, na górnej pozycji, w taśmy nośne i linki skoczka dolnego. Dopiero teraz dolny skoczek może się wyczepić.
 • jeśli wysokość nie pozwala wam (200 m lub niżej) na bezpieczne wyczepienie, musicie lądować w takiej konfiguracji - oczywiście, jeśli któryś ze spadochronów pozwala na bezpieczne lądowanie! Jeżeli spadochrony nie nadają się do lądowania, skoczek, który jest mniej zaplątany powinien otworzyć spadochron zapasowy.
 • przygotujcie się na twarde lądowanie.

Zapobieganie:

 • podczas  skoków obserwuj innych skoczków w powietrzu i nie zbliżaj się do nich.
 • jeżeli chcesz zrobić zakręt, spiralę to upewnij się wcześniej, że nie ma za lub obok Ciebie  innego skoczka.
 • jeśli otwarcie spadochronów nastąpiło w pobliżu innego skoczka możesz, a nawet powinieneś wyminąć go poprzez sterowanie tylnymi taśmami nośnymi (jeszcze przed odhamowaniem spadochronu) lub uchwytami sterowniczymi.


PRZYPADKI UŻYCIA NOŻA

 • splątanie się skoczków na otwartych spadochronach,
 • zaczepienie linek nośnych o jakąś część ciała skoczka lub wyposażenia,
 • zaczepienia się skoczka o samolot,
 • odcięcie taśm spadochronu głównego gdy brak możliwości jego odpięcia przy pomocy uchwytów zamków wyczepnych.

Postępowanie:

 • spróbuj wyplątać się z linki lub linek.
 • kontroluj wysokość!
 • jeżeli nie jesteś w stanie się wyplątać odetnij zaplątaną linkę lub linki.
 • skontroluj czaszę, czy pozwoli ci bezpiecznie wylądować, jeśli nie, to wyczep zamki i otwórz spadochron zapasowy.
 • przed wypięciem skontroluj wysokość, czy pozwoli ci na bezpieczne otwarcie spadochronu zapasowego.

JEDNOCZESNE OTWARCIE SPADOCHRONU GŁÓWNEGO I ZAPASOWEGO
ETAŻERKA - CZASZA ZA CZASZĄ

 • Skontroluj obie czasze
 • Sprawdź możliwości manewrowania
 • Nie dotykaj się do uchwytów spadochronu zapasowego – nie próbuj odhamować czaszy zapasowej
 • Spokojnie steruj układem za pomocą uchwytów sterowniczych czaszy głównej
 • Do lądowania ustaw się pod wiatr
 • Przygotuj się na mniej komfortowe lądowanie
 • Wypinaj czasze główną tylko w ostateczności – istnieje duże prawdopodobieństwo splątania obu czasz.


BANAN - CZASZE OBOK SIEBIE

 • Upewnij się, że czasze nie odwrócą się komorami w dół
 • Staraj się utrzymać wewnętrzne, skrajne komory czaszy głównej i zapasowej blisko siebie
 • Z reguły steruje się większym, dominującym spadochronem za pomocą uchwytów sterowniczych lub tylnych taśm nośnych
 • Wszystkie manewry wykonuj spokojnie, pamiętając o tym by czasze się nie rozeszły
 • Przygotuj się na lądowanie ze zwiększoną prędkością
 • W przypadku decyzji o wypięciu czaszy głównej, upewnij się, że taśmy nośne i uchwyty sterownicze obu spadochronów nie są splątane – jeżeli jest możliwość odczep (odetnij) RSL


„WARIAT” KOMORY SKIEROWANE W KIERUNKU ZIEMI

 • Najrzadziej spotykana konfiguracja spośród omawianych
 • Z reguły występuje w sytuacji, gdy spadochron główny ma skręcone linki i otwiera się jako drugi (za zapasowym)
 • W tej konfiguracji prędkość pionowa jest bardzo duża i nie można w niej bezpiecznie wylądować

Postępowanie:

 • Tylko jedna decyzja – wypiąć spadochron główny.
 • Jeżeli wysokość pozwala, rozpiąć (odciąć) wcześniej RSL.
 • Jeżeli sytuacja wyniknęła z powodu niskiego otwarcia np. zadziałania automatu (AAD), nie wypinamy RSL’a, tylko natychmiast wypinamy czaszę główną


HOLOWANIE PACZKI

 • Jeden spadochron w pełni otwarty i sterowny, paczka drugiego (dowolnego) jest holowana.
 • Nie jest zalecane „ściągnięcie” paczki do siebie.
 • Nie jest zalecane holowanie paczki do ziemi (ryzyko, że spadochron przed lądowaniem wyjdzie z paczki i przejdzie do wariata)
 • Jeżeli mamy otwarty spadochron główny i holujemy paczkę od zapasu, sugeruje się przyspieszenie otwarcia spadochronu zapasowego, poprzez „szarpanie” taśm, w celu uwolnienia czaszy z free-bag’a – po otwarciu postępujemy w zależności od zaistniałej konfiguracji.
 • Jeżeli mamy otwarty spadochron zapasowy i holujemy paczkę od głównego – wypinamy czaszę główną (jeżeli wysokość pozwala, wcześniej wypinamy RSL)

SPLĄTANIE OBU CZASZ

 • Zdecydowanie najgorszy scenariusz, który może się wydarzyć.
 • Im większa wysokość tym większe szanse na wyklarowanie sytuacji.
 • Wypięcie spadochronu głównego powinno być ostatecznością.
 • Nie ma jednego scenariusza działania w takiej sytuacji, gdyż konfiguracji może być wiele, a każda jest nieprzewidywalna.
 • Walczyć trzeba, w ostateczności gdy nie pomoże próba rozplątania czasz, można spróbować wypiąć czaszę główną.

DOBÓR CZASZY DO WAGI tzw. „WING-LOAD” wg standardów obowiązujących w USPA

Wing-load (WL) – stosunek masy skoczka (w pełnym oporządzeniu) do powierzchni czaszy spadochronu (wyrażone w lbs)

 • 1,0 – dla skoczków o wyszkoleniu na poziomie licencji A – B (25-50 skoków).
 • 1,2 – dla skoczków o wyszkoleniu na poziomie licencji C (200 skoków).
 • 1,4 – dla skoczków o wyszkoleniu na poziomie licencji D (500 skoków) i wyższej.