Sytuacje awaryjne (małe prędkości) cz.2

 

SLAJDER W POŁOWIE LINEK

 • podczas otwierania spadochronu slajder zatrzymał się w połowie linek;
 • skrajne komory zwinięte

Postępowanie:

 • chwyć uchwyty sterownicze i symetrycznie nimi "zapompuj";
 • jeśli pompowanie nie skutkuje a slajder pozostaje wysoko na linkach, wyczep zamki i otwórz spadochron zapasowy.
   


PRZEJŚCIE LINEK NAD CZASZĄ - ”KALAFIOR”

 • po otwarciu spadochronu, jedna lub kilka linek przechodzi przez czaszę i powoduje jej deformację (najczęściej są to linki sterownicze)

Postępowanie:

 • jeśli czasza ma duże obroty natychmiast wyczep ją i otwórz spadochron zapasowy;
 • jeśli nie ma dużych obrotów i jesteś powyżej wysokości ratowniczej, możesz spróbować ściągnąć linki poprzez głębokie pompowanie odpowiednim uchwytem sterowniczym, jeżeli te czynności nie dają rezultatu, wyczep się i otwórz spadochron zapasowy.


 

ROZDARCIE CZASZY LUB PĘKNIĘCIE LINEK

 • w trakcie otwarcia nastąpiło rozdarcie czaszy lub pęknięcie linek nośnych

Postępowanie:

 • sprawdź, poprzez sterowanie, czy czasza pozwala wykonywać stabilnie manewry potrzebne do lądowania (lot bez hamowania, zakręt w jedną, drugą stronę, głębokie hamowanie) jeśli tak: ląduj ostrożnie bez wykonywania gwałtownych manewrów;
 • w przypadku niestabilności czaszy głównej, wyczep zamki i otwórz spadochron zapasowy


ZERWANIE LUB ODHAMOWANIE LINKI STEROWNICZEJ

 • podczas otwarcia urwała się lub odwiązała linka sterownicza

Postępowanie:

 • należy wyczepić taśmy nośne za pomocą uchwytu wyczepnego i otworzyć spadochron zapasowy (bez względu na rozmiar czaszy);


 

SPADOCHRON NIE DAJE SIĘ ODHAMOWAĆ

 • po otwarciu, linki, lub jedna z linek sterowniczych nie daje się odblokować.

Postępowanie:

 • należy wyczepić taśmy nośne za pomocą uchwytu wyczepnego i otworzyć spadochron zapasowy (bez względu na rozmiar czaszy)


SUPŁY NA LINKACH

 • supły na jednej lub kilku linkach deformują czaszę spadochronu;
 • supły mogą zablokować slajder i uniemożliwić jego zsunięcie się na taśmy nośne;
 • supły mogą powodować obroty czaszy

Postępowanie:

 • jeżeli czasza wpada w szybkie obroty wyczep ją i otwórz spadochron zapasowy;
 • jeżeli nie następują szybkie obroty sprawdź poprzez sterowanie, czy czasza pozwala wykonywać stabilne manewry potrzebne do lądowania (lot bez hamowania, zakręt w jedną, drugą stronę, głębokie hamowanie)
 • jeśli tak: ląduj bez wykonywania gwałtownych manewrów;
 • w przypadku niestabilności czaszy wyczep ją i otwórz spadochron zapasowy


 

PILOCIK W LINKACH

 • podczas otwarcia lub manewrowania pilocik zaczepił o linki spadochronu, najczęściej dzieje się to tuż po otwarciu spadochronu.

Postępowanie:

 • sprawdź, poprzez sterowanie, czy czasza pozwala wykonywać stabilnie manewry potrzebne do lądowania (lot bez hamowania, zakręt w jedną, drugą stronę, głębokie hamowanie) jeśli tak: ląduj ostrożnie bez wykonywania gwałtownych manewrów;
 • w przypadku niestabilności czaszy wyczep ją i otwórz spadochron zapasowy


SKRĘCENIE LINEK

 • po otwarciu skręcone linki nośne;
 • czasza prawidłowo napełniona

Postępowanie:

 • jeśli otwarcie nastąpiło w pobliżu wysokości ratowniczej a linki są skręcone w znacznym stopniu – wyczep czaszę i otwórz spadochron zapasowy;
 • jeżeli otwarcie odbyło się na normalnej wysokości, rozkręć linki poprzez odpowiednie wymachiwanie nogami lub balansowanie ciałem – dotyczy to tylko dużych, powolnych czasz;
 • przy czaszach małych, szybkich, należy wyczepić czaszę i otwierać spadochron zapasowy


SKRAJNE KOMORY ZAMKNIĘTE

 • slajder na dole, przy taśmach nośnych
 • skrajne komory spadochronu częściowo wypełnione

Postępowanie:

 • chwyć uchwyty sterownicze i symetrycznie nimi "zapompuj"